[Üdvöszlégy Jesus Christusnak szent teste…]*

Ad notam Itt ielen uagyon Istennek szent fia

Üdvöszlégy Jesus Christusnak szent teste,
Az ki az szüznek szentséges méhébe
Menyböl le szálal, atyának igeie
És dicsösége.
Idvöz legy nalunk lákozo szent ige,
Kinek oltaron ielen van szent teste,
Az bünösökért hogy áldozat lenne
It ez életbe.
Idvöz legy Iesse nemes gyükeréböl
Ki szülletettél szeplötelen szüztül,
Az prophetaknak iüvendeléséböl
És irásokbul.
Idvöz légy dicsöségnek szent királia,
Atya Istennek kedves ayándéka,
Kit büneinkért küldél kereszt fára,
Mi valtságunkra.
Eöröktul fogva atyá kebelébül,
És idö szerént â Szüz Mariatúl,
Ki szülleték Isten malásztiabúl
És élhésébül.
Kit nagy kivánva nésznek az angyalok,
 szent prophetak és sok martiromok,
Aldnak dicsirnek diczöséges karok,
Szent apostolok.
Mondvan illyen szott: szent szent szent az Isten,
Tellies meny és föld nagy diczöségeddel,
Tülünk magaztálas és nagy hala adas
Mind örökké, Amen.

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 107a–b. – Nótajelzés: Ad notam Itt ielen uagyon Istennek szent fia.

Oltáriszentségi ének, amelynek dallamutalása úrfelmutatási éneket idéz (vö. RMKT XVII./7, 82. sz.). A kézirat másolója a karácsonyi ünnepkörbe való énekek közé írta be ([Hallyátok keresztények…], [Nap csillágból támada, örül kereszténység…] , [Idvöz légy atya Isten…], [Az harom szent kiraly…]  c.). Az első négy versszak Üdvöszlégy, Idvöz legy kezdőszava az Ave–val kezdődő latin adventi cantiókra emlékeztet,  és karácsonyra utal az 5–6. strófa is. A záró vers Sanctus-trópus (lásd Resonemus vngarici sz. jz.).

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT I., 138. sz.

9 Iesse – lásd [IDvezlégy Maria, ki vagy tenger csillaga…]  c. 2. sor jz.

17 atya kebelébül – Utalás Szent János evangéliumának prológusára: Unigenitus filius, qui est in sinu patris (Jn 1, 18).

23 diczöséges károk – angyali karok; lásd [JEr rengessük a' kisdedet…] c. 10. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre