[IDvez-légy IESUS Christusnak Szent Teste…]*

Nota: Itt jelen vagyon etc.

IDvez-légy IESUS Christusnak Szent Teste,
Ki a' kereszt-fán kínt halált szenvede.
Isten haragját mi-róllunk el-vette.
Irgalmazz nékünk.
Idvez-légy áldott Iesusnak Szent Vére,
Ki büneinknek löl el-mosó bére.
Bünös lelkünknek böséges érdeme.
Irgalmazz nékünk.
Dicsiret néked, dicsö Szent Háromság,
Földön, és Mennyen hatalmas Uraság.
Tégedet illet tisztesség, méltóság,
Örök bóldogság.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 318. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Itt jelen vagyon etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 257).

Szövege megtalálható még: Vöcsey János-ék. (1752, 218).

Úrfelmutatási ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–b).

Dallama: RMDT I., 138. sz.
Hátra Kezdőlap Előre