[Vdveöz legi Christus, Jsten…]*

Nota Oh aldot manna

Vdveöz legi Christus, Jstennek fia
Kit az artatlan Abel peldaza.
Vdveöz legi, â ki regen Jsakban
Megh aldoztatal az aldozatban.
Vdvöz legi, â kit Joseph peldazot,
Ki irigseghböl el arultatot.
Vdveöz legi egböl le szallot kenier,
Üdueössegh szerzö eleven szep ber.
Vdueöz legi szentek szep gabanna ia,
Szent szüzeseghnek edes io bora.
Vdvöz legi tizta es szep aldozat,
Szün telen valo draga io illat.
Vdvöz legi tizta, szep vetet asztal,
Melj elöt sok szent udvarol s szolgal.
Te Melchisedek rendin vagi olli pap,
Öröke valo feniesseghes nap.
Oh keöver kinier, kiraliok etke,
Minden etkeknek gieöniörüsege.
Oh mocziok nelkül valo szep baranj,
Ki szeb vagi chrystali szinü eveghnél.
Mert angialoknak vagi eledele,
Minden hiveknek gieöniörü etke.
Enged, hogi benned elhessön lelkünk,
Dicziosegednek izit erezzük.
Kegies megh valto Jesus Christusunk,
Lelkünk tizticz megh, mü szep szerelmünk.
Adgiad, hogi meniben szemelyed lassuk,
Szent angialokkal teged aldhassunk.

1 M Jsten PM CS K Istennek 2 M CS K A versszakok 2. sora megismétlődik. 5–28 PM A kézirat csonkasága miatt hiányzik. 6 CS K el adattatot. 7–8 CS K Hiányzik. 9 M gabannia CS K gabonaja, 10 M Szent <szüzek> CS K nemzö jó 12 M Szütelen CS K Szüntelen 13–16 CS K Hiányzik. 20 CS K cristály, finum aranynál. 21–24 K Hiányzik. 24 CS erzhessük. 25 CS Christus Jesusunk, K Ur Christus IESUS, 26 CS mi nagy szerelmünk. K Lelkünk tisztíts-meg, s' töllünk el-ne fuss. 27 K örökké lássunk, 28 CS K A sor után még egy vsz.: Örök dicsösség adassék annak, Kit menyben szentek dicsérnek s aldnak.

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 93b–95a. – Cím: Alia. – Nótajelzés: Nota oh aldot man[na].

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 39b. – Cím: Maas. – Nótajelzés: Nota Oh aldot Manna.

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 174–5. – Cím: Mas. – Nótajelzés: Nota. Ôh áldot Manna.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 331–2. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O áldott Manna etc.

Oltáriszentségi ének. A névtelen szerző versében Krisztus keresztáldozatának ismert bibliai előképeit idézi és ezekkel Az Oltári Szentségrül Litania (röv: Oltsz. Lit.) invokációit (ld. [Artatlan szent Barány…] c. jz.) variálja.

A szövegváltozatok közül a legteljesebb a Mihál Farkas-kódex tizennégy versszakból álló másolata, amely mintáját feltehetően a legteljesebben követte. Ugyanezt Kájoni János a kéziratos másolatában két, a Cantionale catholicum ban további három versszak elhagyásával megrövidítette. A Pálffi Márton-ék. szövege csupán töredék. A változatok összefüggésének sztemmája a következő:

Versforma: 10–10 (a–a).

A nótajelzésben idézett dallamát csak késői forrásból, Bozóki Mihály nyomtatott énekeskönyvéből (1797, 102) ismerjük (vö. RMDT II., 219. sz.; RMKT XVII./7, 145. és 155. sz. jz.).

2 Abel peldaza – az ártatlanul megölt Ábel Krisztus előképe (1 Móz 4,8).

3 Isakban – Ábrahám fiában, akit Isten iránti engedelmességből atyja hajlandó lett volna feláldozni, de az Úr nem fogadta el (1 Móz 22, 1–14); magatartása Krisztus keresztáldozatának előképe.

5 Joseph peldazot – Jákob pátriárka fiát testvérei irigységből eladták egyiptomi kereskedőknek, atyjuknak pedig bárányvérbe áztatott ruháit vitték haza (1 Móz 23. fejezet); József is Krisztus előképe.

7 egböl le szallott kenier – Oltsz. Lit. 1.

8 ber – az üdvösség bére, ára.

9 gabannaia – Oltsz. Lit. 7.

10 szüzeseghnek edes io bora – Oltsz. Lit. 4.

11–12 adlozat… illat – Oltsz. Lit. 6–7.

13 asztal – Oltsz. Lit. 9.

15 Melchisedech – lásd Sanctvs [SZent vagy, Szent vagy, örök Atya Isten…] c. 2. sor jz.

17 Oh keöver kinier, kiraliok etke – Oltsz. Lit. 5.

19 Oh mocsok nelkül való szep baranj – Oltsz. Lit. 8.

21 angialoknak vagi eledele – Oltsz. Lit. 10.
Hátra Kezdőlap Előre