[IDvez-légy Christus Szent Teste…]*

Nota: Mint a' szép hives patakra, etc.

IDvez-légy Christus Szent Teste,
Bünösök reménsége:
IESUS-nak leg-drágább kíncse,
szivünknek édessége:
Illy nagy jó-tétemény-ért,
Szent Véred érdemé-ért,
Meg-építs romlott Országunk,
tölts-bé rendes kívánságunk.
Aldott Test, kinek az árrán,
lelkünk vétetett drágán:
Aldott Vér, kinek Szentsége,
mi lelkünk ékessége.
O Istennek Szent Fia,
e gyarló Világ dija;
Itt az óltáron imádunk,
minden jókat tölled várunk.
Lelkünk édes kívánsága,
Istennek szép zöld ága:
El-bádgyatt hiveid étke,
igaz Hitünk mértéke.
Gyújtogasd mi szivünket,
tisztíts büntöl lelkünket;
Hogy minden makula-nélkül,
téged itt szolgállyunk Szentül.

1 CCK Christus Szentsége, 2 CCK Bünösök nagy mentsège; 3 CCK Jesusunk 4 CCK Szivünk áldott kilincse: 12 CCK egéssége 14 CCK Meg-váltott Világ 15 CCK ez 18 CCK Istenségnek zöld 22 CCK Irtogasd büneinket; 24 CCK szolgállyuk

Nyomtatott kiadásai:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 342–3. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Mint a' szép hives patakra, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 278).

Cantus catholici. Kassa 1674, 410–1. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 287. [= Jesusnak drága kínnyában].

Oltáriszentségi (úrfelmutatási) ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–7–8–7–7–7–8–8 (a–a–b–b–c–c–d–d).

A nótajelzés közvetve a 42. genfi zsoltár dallamára utal (RMDT II., 172. lap); lásd Szenci Molnár Albert 42. zsoltárának dallamát (RMKT XVII./6, 42. sz.).
Hátra Kezdőlap Előre