[IDvez-légy Christus Szent Teste…]*

Nota: O gloriosa Domina, etc.

IDvez-légy Christus Szent Teste,
Bünösöknek reménsége,
Idvez-légy drága Szent Vére,
Kit imádunk e' Szentségbe.
Oh csudálatos vendégség,
Kiben vagyon minden szépség,
Napnál-is fényesb ékesség,
Mindent meg-haladó Felség.
Te vagy lelkek édessége,
Kór-betegek egéssége,
Benned-bízók reménsége,
Ördög-ellen segítsége.
Mert kik téged méltán vésznek,
Azok Pokolban nem-esnek,
Söt Mennyégben fel-vitetnek,
Szent asztalodhoz ültetnek.
Hálát adgyunk az Istennek,
Atya, Fiú, Szent Léleknek,
Egyenlö három Személynek,
Egy állatú Istenségnek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 323. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: O gloriosa Domina, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 261).

Oltáriszentségi ének, a misében áldozási előkészületre. Ld. [ALdgyad ember ez nagy jódat…] c. jz. Forrása, szerzője ismeretlen. Az első két sora azonos a Petri András-ék. 80b lapján lévő úrfelmutatási énekkel (vö. RMKT XVII./7, 148. sz.).

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 75/I. sz.

13 méltán – méltó módon.
Hátra Kezdőlap Előre