[IDvez-légy Christus Szent Teste…]*

Nota: Mint a' szép hives patakra, etc.

IDvez-légy Christus Szent Teste,
ki vért ontál Kereszt-fán.
Idvez-légy IESUS Szent Vére,
ez szeretet óltárán.
Löl lelkünk váltó bére,
ô életünk kenyere.
Idvez-légy Christus Szent Teste,
áldott IESUS-nak Szent Vére.
Idvez-légy Mennyei Manna,
e' fejér Kenyér-színben.
Idvez-légy Isten Báránnya,
e' Lelki-vendégségben.
Idvez-légy Frígy-ládája,
idvességünk ajtaja.
Idvez-légy e' nagy Szentségben,
jelen lévö örök Isten.
Ez a' Test a' ki meg-feszült,
Szent Kereszt-fán lelkünk-ért.
Ez a' Vér ki meg-dicsöít
minket nagy kegyelmé-ért.
Ördög, s' bün meg-szégyenült,
Halál ereje meg-hült.
Idvez-légy Christus Szent Teste,
áldott IESUS-nak Szent Vére.

II.
EZ a' Test az igaz Pásztor,
ki el-üzi a' Sátánt.
Ez a' Vér Mennyei Szent Bor,
kit bünös lelkünk kivánt.
Meg-kegyelmezet sokszor,
nem jött haragos ostor.
Ennek ki értünk viselt bajt,
Meny, Föld, és Pokol térdet hajt.
Ez a' Test Szüz Fia Teste,
ki bünt meg-óld, és kötöz.
Ez a' Vér a' ki fát feste,
s' lön idvességre eszköz.
Igy kereste lelkünket,
meg-gyözt' ellenségünket.
A' ki már soha meg-nem gyöz,
mert lön Istennél az Ur közz.
Ez a' Test az örök Nap-fény,
ki halálig szelíd vólt.
Ez a' Vér az örök remény,
ki a' Kereszt-fán ki-folyt.
Ne-légy mi-hozzánk kemény,
mert el-nyel a' bün-örvény.
IESUS Kegyelmezz mi-nékünk,
Ki magadat attad értünk.

III.
EZ a' Test igaz Ut Menybe,
s' bátorságos vezérünk.
Ez a' Vér Ur IESUS Vére,
kiben van idvességünk.
O Istennek szerelme,
magát nékünk rendelte.
Kereszt-fán bününk-ért meg-hólt,
s' meg-igazúlásunk-ért szólt.
Ez a' Test, Christus Szent Teste,
ki értünk meg-töretett.
Ez a' Vér, Christusnak Vére,
mely értünk ki-öntetett.
Imádgyuk mind fejen-kínt,
mert IESUS reánk tekínt.
Hozzá ha szivböl kiáltunk,
nála gyógyúlást találunk.
Ez a' Test Eg dicsössége,
Angyaloknak Szent Ura.
Ez a' Vér föld idvessége,
életünknek Pásztora.
O szivünk nagy Szentsége!
O lelkünk vendégsége!
Ne-vess bününk-ért Pokolra,
kik-ért menél szörnyü kínra.
Dicsiret és nagy dicsösség,
légyen az Ur Istennek.
Dicsiret és nagy tisztesség,
Ur IESUS Szent Testének.
Buzgó sziböl imádunk,
itt jelen lenni vallunk.
Idvez-légy Christus Szent Teste.
Aldott IESUS-nak Szent Vére.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 335–7. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Mint a' szép hives patakra, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 272).

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 211).

Oltáriszentségi (szentségimádási) ének. Forrása, szerzője ismeretlen. A három részt feltehetően hosszabb ájtatosság során, elmélkedés vagy beszéd megszakításával, pihentetőként énekelték.

Versforma: 8–7–8–7–7–7–8–8 (a–b–a–b–c–c–d–d).

A nótajelzés közvetve a 42. genfi zsoltár dallamára utal (RMDT II., 172. lap); lásd Szenci Molnár Albert 42. zsoltárának dallamát (RMKT XVII./6, 42. sz.).

9 Manna – lásd [KEly-fel bennem szomju lélek…]  c. 7. sor jz.

13 Frígy ládája – lásd [E' Szín-alatt a' kívánt jó…] c. 27. sor jz.

14 idvsségünk ajtaja – a Mária-énekek kedvelt hasonlata, itt eucharisztikus jelentéssel; vö. [IDvezlégy Maria, ki vagy tenger csillaga…] c. 6. sor jz.

40 közz – közvetítő.

61 fejen-kínt – egyenként, fejenként.
Hátra Kezdőlap Előre