[IDvöz légy Christus Szentsége…]*

Nóta: Ur Jesus Christus meg-hadta

IDvöz légy Christus Szentsége,
Bünösöknek reménysége;
Lelkünk édes vendégsége,
Bús sziveknek csendessége.
Oh szèp Jesus, téged áldunk,
Es az Oltáron imádunk:
Itt jelen létedet vallyuk,
Hogy szent igéidet hallyuk.
Ki az Atyától küldettél,
Gabrieltöl izentettél,
Szüz Máriátùl születtél,
Hogy nékünk meg-Váltónk lennél.
Továb látván nyavalyánkat,
Lelki erötlen vóltunkat,
Itt magadat nékünk hadtad,
Szivünk jòra meg-biztattad.
Mihelt meg-szálsz igy bennünket,
Látogatván bùs Lelkünket;
Meg-melegited szivünket,
Meg-sarkallod rest testünket.
Ur Jesusunk, téged kérünk,
Légy ez Szentségben Vezérünk:
Kegyelemhez veled férünk,
Veled Menyországban érünk.
Szent Attyádat engesztellyed,
Hiveid néki szentellyed:
Gyakrabban szivünk meg-üllyed;
Testünk utánnad emellyed.
Ezzel minket gyújtogatván,
Bennünk a' bünt fójtogatván,
Veled Iesus járunk nyilván,
Tölünk el-is ugrik Sátán.
Dicsértessél szent Atyával,
Szent Léleknek malasztyával;
Egy Istenség állattyával,
Hiveidnek áldásával.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 428–9. – Cím és nótajelzés: MAS: Azon Nòtára. [Utalás az előtte lévő Ur Jesus Christus meg-hadta [UR Jesus Christus meg-hadta…] c.]

Oltáriszentségi (szentségimádási) ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 72. sz.

32 el-is ugrik – elmenekül.
Hátra Kezdőlap Előre