[IDvez-légy lelkünk fejér Gyöngy-virága…]*

Nota: Itt jelen vagyon etc.

IDvez-légy lelkünk fejér Gyöngy-virága,
Szomorú szivünk édes vigasága,
A' bóldogságnak bizonyos zálagja.
O drága Manna.
A' fárattakat kegyessen szóllítád,
A' bünösöket kegyelemre hívád,
Szent Tested, s' Véred ételekre adád.
O drága Manna.
Hogy a' ki téged igaz Hittel vészen,
Abban bizonnyal örök-élet lészen,
Elet-fájában annak része lészen.
O drága Manna.
E' Szentséges Ur köztünk maradását,
Csudállya minden, ennek változását,
A' ki nem hiszi Istennek hatalmát.
Nyér kigyótól almát.
Nincs e' Világnak veszedelmesb úttya,
A' káromlókat Pokolba le-rántya,
Ha e' kenyérben Christust meg-útállya.
Szavát tagadgya.
Mennyégben áldás adassék dicsösség,
Tiéd Ur Isten légyen a' tisztesség,
Mert egyedül vagy halhatatlan Felség,
Örök Istenség.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 332. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Itt jelen vagyon etc. – Megvan a második kiadásban is (1718, 270).

Oltáriszentségi ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT I., 138. sz.

4 Manna – lásd [KEly-fel bennem szomju lélek…]  c. 7. sor jz.

11 Elet-fájában – lásd [Artatlan szent Barány…] c. 16. sor jz.

16 kigyótól almát – utalás a paradicsombeli kísértőre, az ősszülők bűnének kezdeményezőjére (1 Móz 3, 1–19); vö. [VAltságunknak drága árra…] c. 12. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre