[Udvez légy o manna, égi majorána…]*

Nota. Alugy ô fiacskam.

Udvez légy o manna, égi majorána,
Egben állott, alá szállott.
Táplálsz édes izzel, jo illatu vizzel.
Egben állott, alá szállott.
Mézet edességgel meg dulsz kedvességgel,
Nyavalyánk könnyitö, ehségünk enyhitö.
Tellyes szent Istenség, bizonyos emberség,
Idvez-légy élö test, kit méreg meg nem fest.
Te vilag váltsága, foglyok szabadsága,
Elet igassága, szivunk vigasága.
Lagics meg szivünket, erösics hitünket,
Hogy általlad éllyünk, menyegben örvendgyünk.
Halalunk hogy lészen, végsö órat vészen,
Lelkünk szép karodba vidbe országodba.

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Főszöveg: Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 169. – Nótajelzés: Nota. Alugy ô fiacskam.

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 39a–b.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 329. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Alugy o magzatom. fol. 59. – Megvan a második kiadásban is (1719, 268).

Felelgetős oltáriszentségi ének. Forrása, szerzője ismeretlen. Másik, átalakított változata a kassai Cantus catholiciben található ([IDvöz légy Szent Manna, Drága kincses Tonna…] c.).

Versforma: 12–8–12–8 (a–b–c–b); a sorok 6/6 és 4/4 osztásúak belső rímmel; a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 179. sz.

5 meg dulsz – felülmúlsz, lásd RMKT XVII./2, 491. lap, 473. sor jz.

8 méreg meg nem fest – A méreg itt „harag”, „düh” jelentésben (NySz II, 783); a megfest pedig „infectus”, „megfertőz” jelentésben (NySz I, 834).
Hátra Kezdőlap Előre