[IDvöz légy szent Kenyér, életünk kút feje…]*

Nótája, Idvöz légy kis Jesus lelkünk ébresztöje

IDvöz légy szent Kenyér, életünk kút feje,
Ehezö lelkünknek üdvességes teje,
Szent legeltetésnek szép siros mezeje,
Christus Szent Teste.
Idvöz légy bünösnek ébresztö reménye,
Ez setét Világnak tündöklö szép fénye,
Minden lelki kincsünk bizonyos szekrénye.
A' kereszt-fan lettél minékünk váltságunk,
Szarándokságunkban lettél úti társunk,
Lelki nagy éhségben lettél táplálásunk.
Csudálkozik elmènk a' te jó-vòltodon,
Midön magad adod illyen csuda módon;
Szivünk álmèlkodik mélységes dolgodon.
Szent Titkaid vallyuk Mise áldozatban,
Kinaid szemlèllyük Papi szólgálatban,
Es minden érdemid hiszszük lenni abban.
Noha Menyben-is ülsz Királyi székedben,
Még-is szükségünkre Föld kerekségében,
Mindenütt jelen vagy ez áldott Szentségben.
Noé szép galambja, Jákób lajtorjája,
Mòjses kö-sziklája, Josvé hoszszab napja,
Illyés liszteczkéje, három iffiu lángja.
Oh szent kenyér, lelkünk nemes táplálója,
Szarándok hiveid nagy vigasztalója,
Félelmes szivünknek légy bátoritòja.
Adgyad hogy tenèked méltò dicsirettel,
Szòlgálhasson nèped meltó tisztelettel,
Enekelvén vigan buzgò szeretettel.
Aldott légy Szent Asztal, lelkünk vendégsège;
Aldott lègy emberi szivnek édessège;
Aldott légy Angyalok szent gyönyörüsége.
Mindenben dicsiret lègyen szent Atyának;
S' itt ki magát nekünk adgya, szent Fiának;
Aldás Szent Lèleknek; mert gyümöltse annak.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 404–6. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 79. [ = Idvön légy kis Jesus lelkünk ébresztöje].

Oltáriszentségi (úrfelmutatási) ének. Kájoni János Cantionale catholicum–ából és az erdélyi kéziratos hagyományból ismert Üdvözlégy szent kenyér, életünk kut feje, E setét világnak kezdetű éneknek a kassai Cantus catholici szerkesztője által átalakított és kibővített változata. Az első két versszak  az eredeti 1. strófájának átalakítása; az eredeti 2., 3. és 7. versszaka elmaradt; az 5., 7., 8. és 11. versszak új szerzés. A szöveghagyományról: [IDvez-légy Szent Kenyér, életünk kút-feje…] c. jz.

Versforma: 12–12–12–5 (a–a–a–b); a 4. sor refrén.

Dallama: RMDT I., 138. sz.

20–22 Az Oltáriszentség titkát Isten csodás közreműködésének példáival állítja párhuzamba.

20 Noé szép galambja – lásd Szent Szüz idvözlési c. 9. sor jz.

Jákob lajtorjája – a pátriárka álmában égbe vezető létrán jövő-menő angyalokat látott (1 Móz 28, 12); vö. a Cavate-litánia invokációjával, [IDvez-légy szép szüz MARIA…] c. 36. sor jz.

21 Mòjses kö-sziklája – lásd [Nyilnak az egek, gyülnek seregek…] c. 7. sor jz.

Josvé hoszszab napja – lásd [Jdvez légy felség, oltári szentség…] c. 25. sor jz.

22 Illyés liszteczkéje – a próféta a szidoni Száreftában éhínség idején a szegény özvegyasszony kevés lisztjét és olaját csodálatos módon megszaporította (1 Kir 17, 7–16).

három iffiu lángja – a tüzes kemencébe vetett és csodálatosan életben maradt három ifjú történetét Dániel 3. fejezete mondja el.
Hátra Kezdőlap Előre