[Üduöz legy szent kenier, emberek elete…]*

Nota Jtt jelen

Üduöz legy szent kenier, emberek elete,
Ki most aldoztatal angialok keniere,
Es fel mutattatal örök diczösege,
Teste löt ige.
Az te szent atyadnak te vagy bölczesege,
Nagy szeretetinek ki folyo ereje,
Bekeseget szerzel, masodik szemelye.
Ez â Moisesnek eltetö mannaja,
Izrael nepenek elegseges arra,
Az keresztyenseghnek teritet asztala.
Diczirtessel azert Christusnak szent teste,
Diczirtessel aldot Jesusnak szent vere,
Diczirtessel, mert vagi melto dicziretre.

3 CS K Es most fel mutattál

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Főszöveg: Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 36b. – Cím: Más igen szep. – Nótajelzés: Nota Jtt Jelen.

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 160. – Cím: Mas. – Nótajelzés: Nota. Itt jelen vagyon.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 322. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Itt jelen vagyon etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 261).

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 194).

Úrfelmutatási ének. Forrása, szerzője ismeretlen. A három szövegváltozatban az egyetlen eltérés a 3. sorban található: itt a Pálffi Márton-énekeskönyv másolója éppen az úrfelmutatásra vonatkozó utalást hibátlanul őrizte meg: Es most fel mutattatal.

Versforma: 12–12–12–5 (a–a–a–b); a 4. sor refrén.

Dallama: RMDT I., 138. sz.
Hátra Kezdőlap Előre