[IDvöz légy szent orvosunk…]*

Nótája, Oh Istennek Szent Annya szentséges Szüz Mária

IDvöz légy szent orvosunk,
Oltári drága Szentség:
Téged ohajt mi lelkünk,
Jesus, titkos édesség.
Itt buzgò szivel áldunk,
Szent Oltáron imádunk.
Bövits-meg ez hitünket,
Meg-épits Nemzetünket.
Közinkben ereszkedgyèl,
Hazánkban nevekedgyèl.
Add szeretnünk országod,
Add követnünk jòságod.
Edgyetlen egy Pellikán,
Jòt várunk benned bizván.
Szent Keresztnek sullyáért,
Adgy jòt Szent Szüz Anyádért.
A' te nagy érdemeddel,
Ellenséginket üzd-el.
Gerjedgyen hozzád szivünk,
Epüllyön romlott igyünk.
Hiveidet épitgesd,
Igaz örömre vezesd.
Engedgy bününk bánattyát,
Igaz poenitentiát.
Lelkünk veled tisztúllyon,
Népünk téged szolgállyon.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 421–2. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 168. [ = Oh Istennek Szent Annya szentséges Szüz Mária].

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 194).

Felelgetős oltáriszentségi ének. A személyes hangvételű, bűnbánatot, lelki tisztulást és a haza megsegítését, felemelését kérő ének szerzője ismeretlen.

A kassai Cantus catholiciben ezzel a kezdősorral, azonos versformával és dallammal, de más-más alkalomra és szöveggel három ének is található (ld. még [A' bóldog ki-mulasert…] és [VDvöz légy szent orvosunk…] c.).

Versforma: 7–7–7–7 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 45/a. sz.

13 Pellikán – lásd [IDvez-légy Iesus Szent feje…] sz. 24. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre