[MElchisedek áldozattya…]*

Notája, Aaron veszeje virágzik

MElchisedek áldozattya,
Christus Lelkünk szent falattya,
A' ki szivünktöl a' bünt el-szorittya;
Isten báránya, Szivünk aranya,
Aáron virága, Moises ága,
Edgyügyü szivek tündöklö világa.
Kit égh és föld meg-nem foghat;
Mint kévánná, nem uralhat;
Senki elméje kit meg-nem fontolhat;
Itt kenyér szinben, Paranyi helyben,
Elet étkében, Kis kenyér szinben
Magát rejtette, Hogy térjen lelkünkben.
Oh mennyei kard aczéllya,
Oh mi szerelmünknek czéllya;
A' ki hazánkból a' Pogányt ki-tollya:
Edes táplálónk, Igaz ör állónk,
Bölts oktatásunk, Szent úti társunk;
Oltári Szentség, áldot orvoslásunk.
Egész Világ meg-Váltója,
El-esett Adám tartója,
Nagy adosságunk kegyes meg-adója:
Egek hatalma, Arvák óltalma;
Idvösség kúttya, Menyország úttya;
Oltári Szentség, Arvák édes Attya.
Oh bádgyadtak erössége,
Oh Királlyok édessége,
Gazdag Asverus igaz vendégsége;
Sámson ereje, Kaleb szölöje,
Jonathas méze, Bóldogság ize;
Oltári Szentség, Elö kútnak vize.
Paradicsom jobb gyümölcse,
Irgalmasságod erkölcse,
Gyarló szivünket csordúltig bé-töltse:
Egböl folyó méz, Kiböl Isten néz;
Böven csorgó kút, Szép egyenes út;
Oltári Szentség, Veled nem látunk bút.
Gyarló ember, Földi edény,
Adámtòl szakat vetemény;
Ez áldozathoz, Kèrlek hogy ne légy kemény:
Ezzel ujúlhatcz, Es meg-tisztúlhatcz;
Christus Testével, Aldot Vérével,
Semmit nem félhetcz, s' Ezzel bóldog lehetcz.
Oh Illyésnek kis felhöje,
Világnak kivánt essöje;
fényes orczának Mojsesben fedöje:
Szegények Attya, Irgalom partya,
Egek patakja, Hivek ablakja,
Légy ez éltünkben, Kegyes örzönk. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 422–4. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Notája, fol. 18. [ = Aaron veszeje virágzik].

Szövege töredékesen megtalálható: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 126); megvan még: Vépi ék. (1725–68, 190).

Oltáriszentségi ének, az erdélyi kéziratos hagyományból ismert Walchagunknak drága árra kezdetű ének ([Walczagunknak drága árra…]  c.) 4–7. és 9–12. versszakának átalakított változata. Az eredeti ének első részét Valtságomnak drága árra kezdettel dolgozta fel az ismeretlen szerkesztő (vö. [VAltságomnak drága árra…] c.).

Versforma: 8–8–11–10–11 (a–a–a–b–b–b); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre