Kyrie de B. V. Marja *

Nota. Kyrie fons bonitatis

Atya Jsten, Szüzességnek Vra,
s annak alkotója.
Kiuel uirágzot a' Szüz MARJA.
Jrgalmazz mi nékünk.
Atya Isten, Hogy a' te Szent Fiad,
jönne e' Világra;
Arra uálasztatott Szüz MARJA.
Jrgalmazz mi nékünk.
Atya Jsten, Hogy mélto hajléka,
lenne Szent Fiadnak,
Szent Léleknek szallot rá malasztya.
Jrgalmazz mi nékünk.
Vram JESVS Christus, Szüz MARJAnak Szent Fia,
kit Szent Dáuidnak nemzetségéböl, a' Próféták szaua,
jöuendölt jönnj e' uilágra,
Jrgalmaz mi nékünk.
Vram JESVS Christus, Jstenségnek egy személlye,
kj Emberré lél, hogy bünös Embert, uinnéd üduösségre,
azért meg-tetzet MARJA méhe.
Jrgalmaz mi nékünk.
Vram JESVS Christus, Menybéli lakó hellyedböl,
Néz énekünkre, kit tiszta sziüböl, mutatunk elödbe,
Szüz Szent Annyadnak djcséretjre.
Jrgalmaz mi nékünk.
O Vigasztalo Szent Lélek Vr Jsten,
Te általad Szüznek méhében, szallot Fiu Jsten;
s öltözöt a' mi természetünkben.
Jrgalmazz mi nékünk.
O Vigasztaló Szent Lélek Vr Jsten;
Egy hatalmú uagy Jstenségben, Szent Malasztod altal,
Meg-tartád MARJAT szüzeségben.
Jrgalmazz mi nékünk.
O Vigasztaló Szent Lélek Vr Jsten,
Szerelmednek szent kenetjuel, keny minket lelkünkben,
Hogy Szent Szüzet tisztellyük éltünkben.
Jrgalmazz mi nékünk.

19 meg-tetzet <Szüznek szent> Az áthúzott szavak fölött: MARJA 22 Néz<d> 23 Szüz <MARJAnak> Az áthúzott szó alatt: Szent Annyadnak

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 55. – Cím és nótajelzés: Kyrie de B. V. MARJA. Nota. Kyrie fons bonitatis V. fol. Vj Enek.

Kyrie-trópus Szűz Mária tiszteletére. Vö. Adventre valo Kyrie c. jz. A hármas görög acclamatiónak megfelelően háromszor három versszakból áll.

Versforma: 10–6–10–6 (a–b–a–c); 13(14)–16–10(9)–6 (a–a–b–c); 11–15–10–6 (a–a–a–b).

A nótajelzésben közölt Kyrie fons bonitatis három strófás, kottával ellátott szövege megvan a szlovákok részére szerkesztett Cantus catholiciben (Kassa 1655, 22), továbbá a Csíkcsobotfalvi kézirat ban (1675 k., 144); a szövege Kájoni János Cantionale catholicumában (Csík 1676, 263; 1719, 202), vö. Dankó 312.
Hátra Kezdőlap Előre