Kájoni János

Petsi patrem*

A' Szüz MARIA Innepire, és egyébkor-is

Organo

 HIszek egy Mindenható Istenben.
 Mennynek és földnek Teremtöjében,
 minden állatoknak hatalmas rendelöjében,
 ki örökkön örökké él Királyi nagy Felségben.
 Hiszek Christusban, mi egy Urunkban,
 az áldott IESUS-ban,
 Istennek eggyetlen-egy áldott Szent Fiában:
 kit az Atya Isten szült mindeneknek nagy váltságában.

Chorus

 Igaz Szent Isten igaz Istentöl
 világosság szép fényességtöl,
 születtetett az Atya Istentöl,
 természetben hozzá hasonló véghetetlenül,
 a' ki által mindenek löttek az ö rendeléséböl.

Organo

 Ki mi-értünk bünös emberek-ért,
  és a' mi drága idvességünk-ért,
 Menyböl le-szálla hozzánk kegyelmességé-ért,
 és meg-testesüle a' Szent Léleknek szerelmé-ért.

Chorus

 Szüz MARIA-tól Szent testet fel-vön;
 a' midön emberré lön.
 Pontius és Pilátus a' magas keresztre fel-tön:
 kínt, és halált szenvedvén, dicsöséges temetése lön.

Organo

 Ottan harmad-napon ö fel-támada,
 a' mint az irás mondgya,
 és fel-méne Mennyeknek Szent Országában:
 ül az Atya Istennek hatalmas erös Szent jobjára.
 Ismég el-jövendö az itéletre,
 sentencziát mondgyon mindenre,
 Országának soha nem lesz vége.
 Hiszek az elevenitö Szent Lélek Ur Istenben,
 ki Atyától, és Fiútól származik minden idöben.

Chorus

 Mert ez a' ki az Atya Istennel,
 méltán tisztelik a' Fiú Istennel,
 mint a' Proféták ezt meg-irták élö nyelvekkel:
 minden idöben hiszem a' közönséges Apostoli gyülekezettel.

Organo

 Vallom mindenkor a' keresztséget,
 kit a' Christus szerzett,
 mellyel büneinknek bocsánattya engettetett.
 Es várom az hóltaknak testben viszont elevenségeket.
 Es a' jövendö bóldog életet.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 514. – Cím: PETSI PATREM. A' Szüz MARIA Innepire, és egyébkor-is. – Megvan a második kiadásban is (1719, 440).

Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 1a–b. – Cím: Pétsi Patrem.

Credo-parafrázis Szűz Mária ünnepeire; a Niceai-Konstantinápolyi Hitvallás rímes prózába foglalt fordítása; Kájoni saját szerzeményének vallotta. Vö. Kájoni János: Adventre valo Patrem sz. jz. A négy, öt, nyolc és kilenc soros strófákban a szabálytalan szótagszámú sorok összecsengenek. A cím, amelyet Kájonitól a Pálffi Márton-ék.  másolója is átvett, feltehetően a szöveg és a dallam keletkezési helyére utal. Az egyes részeket az előírás szerint a kántor vagy az előénekesek, és a nép orgonakísérettel, felelgetve énekelték.

Dallamát Kájoni orgona-könyvéből közölte Domokos 1979, 898–901.
Hátra Kezdőlap Előre