Antiphona a' Boldog Aszszonyhoz dög halalnak ideien *

AZ egek Czillaga,
ki az Urat szoptatta:
A' halálnak mérgét,
mellyet Adam plantála:
Erdemivel ki-gyomlálta,
Azon Csillag méltoztassék,
az éget enyhitteni.
Mellynek mérge, most a népet
Dögh halállal czapdosni,
Kegyetlenül kezdette.
Kegyes Anyánk, oh szentséges
S-valasztott tengeri Czillag!
A méregtöl (melly illy mérges)
Ments-meg minket, s-vigasztaly.
Halgas meg minket Aszszonyunk,
Mert szent fiad tegedet
Tisztel, és midön érettunk
Esedezzel: kedvedet
Semmiben meg nem szegi.
Szabadits meg minket JESUS,
Kikért kegyes szüz Anya
Tudván, melly jo vagy ó JESUS!
Teged imád MARIA.

Nyomtatott kiadásai:

Liliom Kertecske. Pozsony 1675, 183–4. – Cím: ANTIPHONA A' BOLDOG ASZSZONYHOZ DÖG HALALNAK IDEIEN.

(Liliom kertecske. Nagyszombat 1690 körül) 135–7. – Címe mint az első kiadásban, szövege javítással.

Utána a verses könyörgéshez tartozó orátio olvasható:

V. Imádgy mi érettünk Istennek Szent Annya,
R. Hogy a' Christus igéretire méltókká tétessünk.
Imádság.

  • Irgalmasságnak Istene a' kegyességnek Istene, engedelmességnek Istene, a' ki könyörülél a' te Népednek Csapásán, és azt mondád, a' te Néped üldözö Angyalodnak, vond-meg, a' kezedet: annak a' dücsöséges Csillagnak szeretetiért, a' kinek az ö drágalátos emlöit, az mi vétkeinknek, mérge ellen,  oh melly édessen szoptad: Nyujcsad a' te malasztodnak segétséget, hogy minden némü dög, s' hirtelen haláltól bátorságossan meg szabadulhassunk, és minden veszedelmeknek réank való eredetitöl irgalmassan meg menekedhessünk: Te  általad Jesus Christus dücsöségnek királlya, ki élsz, és uralkodol örökkön örökké. Amen.

A verses könyörgés kéziratos másolata megvan Illyés István Fasciculus Miscellaneus (Nagyszombat 1710) című kiadványának az Országos Széchényi Könyvtárban lévő példánya végén (RMK I, 1779).

Verses könyörgés Szűz Máriához pestis idején, a Stella caeli extirpavit kezdetű latin cantio egy változatának fordítása. Legrégibb szövege Tempore pestis, prosa pro processione címmel francia hóráskönyvekből ismeretes (Chevalier 19438). A XVII–XVIII. századi magyarországi forrásokban három változata is előfordul. Ezek a következők:


1.

[Szőlősy Benedek: ] Cantus catholici. [Lőcse] 1651, 126. Kiad. MIR 35, 156.

Alius de B.V.M. tempore pestis.

Virgo mater extirpavit,
Quae lactavit Dominum,
Mortis pestem, quam plantavit
Primus parens hominum.
Ipsa virgo nunc dignetur,
Sydera compescere,
Quorum bella, plebem cedunt,
Diro mortis vulnere.
Medicina Christiana,
Sanos serva, aegros sana.
Quod non valet vis humana
Sit in tuo nomine.
Gloriosa stella maris,
Summis digna laudibus,
Nos à peste tuearis,
Et à mundi fraudibus.
Audi nos nam te filius
Nihil negans honorat.
Salva nos IESV, pro quibus,
Virgo Mater, te orat. Amen.

2.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 383.

Alius, de B.V. Maria, tempore pestis.

Stella caeli extirpavit,
Quae lactavit Dominum.
Mortis pestem quam plantavit
Primus parens hominum.
Ipsa stella nunc dignetur,
Sidera compescere.
Quorum bella plebem caedunt
Dirae mortis ulcere.
O piissima stella maris,
Summis digna laudibus.
A peste succurre nobis,
Et a mundi fraudibus.
Audi domina, nam filius
Nihil negans te honorat.
Salva nos Iesu pro quibus
Virgo mater te orat.

3.

Officium Rakoczianum. Tyrnaviae 1693, 185–6.

ANTIPHONA ET ORATIO CONTRA PESTEM.

Stella caeli exstirpavit,
Quae lactavit Dominum,
Mortis pestem, quam plantavit
Primus parens hominum.
Ipsa stella nunc dignetur
Sidera compescere,
Quorum bella plebem caedunt,
Dirae mortis ulcere.
O piissima stella maris,
A peste succurre nobis,
Audi nos Domina;
Nam Filius tuus nihil negans
Te honorat.
Salva nos Iesu,
Pro quibus Virgo mater te orat.

Vers. Ora pro nobis sancta, etc.

OREMUS.

  • Deus misericordiae, Deus pietatis, Deus indulgentiae, qui misertus es super afflictionem populi tui, et dixisti Angelo percurrenti populum tuum, contine manum tuam; ob amorem istius Stellae gloriosae, cuius ubera pretiosa contra venenum nostrorum delictorum quàm dulciter suxisti, praesta auxilium gratiae  tuae: ut ab omni peste et improvisa morte securè liberemur, et a totius perditionis incursu misericorditer salvemur. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Az Officium Rakoczianum szövegét kevés eltéréssel Dankó József (Vetus hymnarium 378–9) az 1732-i és az 1752-i nagyszombati kiadásból adta ki.

A Liliom Kertecske ismeretlen szerkesztője a magyar fordítás szövegét strófabeosztás nélkül közölte. Ez a fordítás rímes-ritmikus prózának hat, amelyben a négy-ötsoros strófák a hat-nyolc szótagos sorok váltakoznak.

Másik változata Az egeknek szép csillaga kezdettel Kájoni nyomtatott énekeskönyvében található (Stella coeli c.).

A pestisjárványokkal kapcsolatos Mária-tiszteletről: Bálint 1977, I, 64–5.

Dallama: RMDT II., 61. sz.; vö. uo. 276. sz.
Hátra Kezdőlap Előre