Stella coeli*

Nota: O gloriosa Domina

AZ Egeknek szép Csillaga,
mely az Ur IESUS-t szoptatta,
A' dög-halált ki-gyomlálta,
kit Adám Atyánk bé-hoza.
Azon Csillag óltalmazzon,
dög-halál nékünk ne ártson,
Az Ur IESUS-t kérje azon,
jó egésségben meg-tartson.
O áldott drágalátos Szüz,
menyben tündöklö fényes tüz,
Dög-halált töllünk meszsze üzz,
kit bününk-ért Isten ránk füz.
Halgass-meg édes Aszszonyunk,
mert te-hozzád folyamodunk.
Semmit töled Christus Urunk,
meg-nem tagad. Légy óltalmunk.
IESUS Christus Isten Fia,
figyelmezz imádságunkra.
Ertünk Szent Anyád MARIA,
esedezik Menyországba.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 384. – Cím: Stella Coeli. – Nótajelzés: Nota: O gloriosa Domina. – Előtte a latin eredeti. – Megvan a második kiadásban is (1719, 311).

Szövege megtalálható még a következő gyűjteményekben: [Baranyi Pál:] Lelki paradicsom (h.n. 1700, Aaaaa3a, Dög-halál ellen való hasznos és foganatos orvosság (Nagyszombat 1710, 4–5), Szakolczai István-ék. (1762, 28a–b „Contra pestem”), Evangeliomok mellyeket esztendö által olvastat az Anya-szentegyház (Nagyszombat 1708; kéziratos bejegyzés az Országos Széchényi Könyvtár példányának végén, RMK I, 1752).

Verses könyörgés Szűz Máriához pestis idején, a Stella caeli extirpavit kezdetű latin cantio fordítása. A XVII. századi hazai nyomtatott forrásokban több változatban is ismert latin eredeti szövegét lásd Antiphona a' Boldog Aszszonyhoz dög halalnak ideien c. jz. A magyar ének első négy versszaka az énekeskönyvben közölt latin változat hű fordítása, az ötödik versszak pedig a latin negyedik strófájának szabad változata.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 75/I. sz., vö. uo. 61. sz. szövegjegyzetével.
Hátra Kezdőlap Előre