[DIszes nemességgel, Királyi fölsèggel…]*

Nótája, Kedvessen tekénts ránk

DIszes nemességgel, Királyi fölsèggel;
Szüz szent Anyànk, Légy pàtrónànk:
Egeket szépséggel, Meg-dúlsz s' fényesseggel;
Szüz szent Anyánk, Légy Patrónánk.
Méltó dicsiretre, és nagy tiszteletre;
Teriesztyük népekre Neved, s' ezerekre.
Angyali bóldogság, Mennyei szép újság,
Szübéli gazdagsàg, Lelki vilàgosság.
Fénlvén dicsösséggel, Ránk nèzz kegyességgel;
Térits hozzád népünk, Iesust enhitsd nékünk.
Istenség edénye, Szent frigynek szekrénye:
Elet hordozója, Sziv bàtoritoja.
Kegyelem hajléka, Lelkek friss árnyéka,
Szentek maradéka, Egek ajándéka.
Uj élet formája, Paradicsom fája,
Szent Lèlek óltványa, Szivünk szent Kormánya.
Hogy bajunk fel-vetted, Istent aldunk érted;
Dicsirtessél menyben, Fiad szent fényében.

18 A sor után, a refrén helyén: Amen, Amen. Amen, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 492. – Cím és nótajelzés: MAS, Nótája, fol. 20. [ = Kedvessen tekénts ránk].

Szövege megtalálható még: Paksi Márton György-ék. (1760, 339 „De Nativitate V. M.”).

Felelgetős Mária-ének. A strófánként ismétlődő kétszeres refrén a kántor és a nép közötti, litániákon vagy ünnepi körmeneten alkalmazható felelgetős előadásmódot kínál. Az idézett XVIII. századi forrás másolója Mária születése (Kisboldogasszony) szept. 8-i ünnepére alkalmazta (vö. Mas regi enek Kis-aszszony napjára sz. jz.);  lehetséges, hogy már a korábban kialakult szokást vette át. A névtelen szerző a középkori Mária-himnuszok hasonlatait, költői képeit, szókapcsolatait és a XVII. századi közismert Szűz Mária-litániák invokációit használta fel éneke szerkesztésénél (lásd [IDvez légy szép szüz MARIA…] c. jz.; vö. RMKT XVII./7, 207. sz.).

Versforma: 12–8–12–8 (a–b–a–b); a sorok 6/6 és 4/4 osztásúak belső rímmel; a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 179. sz.
Hátra Kezdőlap Előre