Virgo Dei genitrix*

Nota eadem

KEgyes szép Szüz MARIA,
kit Világ meg-nem foghata:
Emberré lön méhedben,
Isteni természetben.
Igassága Christusnak,
el-törlé bünét Világnak:
Es a' te Szüzességed,
tisztán marada méhed.
A' szülés, a' Szüzesség,
egy más-között nagy külömbség:
De Szüznek ö méhében,
lönek szép eggyességben.
Te kegyességnek Annya,
Menyországnak Királynéja:
Esedezzél érettünk,
Kik te-hozzád sietünk.
Nagy dicsösség Atyának,
Egyenlö IESUS Christusnak:
Eggyütt a' Szent Léleknek,
nagy dicsösség Istennek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 399. – Cím: Virgo DEI Genitrix. – Nótajelzés: Nota eadem. [Utalás a latin eredeti gregorián ritmizált dallamára]. Előtte a latin eredeti. – Megvan a második kiadásban is (1719, 325).

A Virgo Dei Gentirix kezdetű középkori himnusz fordítása ( Chevalier 21767; AH 11, 54); a latin szövegét ld. RMKT XVII/7, 93. sz. jz. Korábbi fordításai a Petri András-énekeskönyv ben (1630–1) találhatók Istennek szűz szüléje (6b) és Kegyes szép Szűz Mária (8b és 15b) kezdettel (RMKT XVII./7, 93. és 94. sz.).

Versforma: 7–8–7–7 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 7. sz.
Hátra Kezdőlap Előre