[Maria malasztnak annia…]*

Maria malasztnak annia,
Irgalmassaghnak szent annia,
Elensegunk megh rontoja,
Bünösöknek szoszoloja.
Maria szüzeknek szüze,
Tisztasaghnak szep edenie,
Keried szent fiadnak uere
Bününk rutsagat el vegie.
Te szent fiadnak keduebül,
Atia és szent lelökbül
Menc megh az nagi ellenseghtül,
Ne rekesztessünk ki menieghbül.
Diczirtessek atia Isten,
Fiu es szent lelek Isten,
Harom szemeljben egi Isten,
Most es eörokken eörökke.

1 KL Maria kegyelem annya

Kéziratai:

Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 8a.

Főszöveg: Kájoni János latin–magyar versgyűjteménye. 1677 k., 859. Csupán a latin és a magyar két első sora ismeretes.

Szövege megvan még: Kereszt fára fel-feszéttetett…Jesus…Congregatiójának… ajtatossági (Nagyszombat 1706, 26; RMK I, 1719).

Szűz Máriát dicsérő ének, a Maria mater gratiae kezdetű completorium-himnusz fordítása (Chevalier 11114; AH 45, 112). Korábbi fordítása Mária, malasztnak anyja, Irgalmasságnak asszonya kezdettel a Petri András-énekeskönyvben (1630–1, 65b) található; kiadása: RMKT XVII./7, 144. sz., ugyanitt jegyzetben a  latin himnusz szövege. A latin himnusz első versszakát, amely a tévesen Venantius Fortunatusnak tulajdonított Quem terra, pontus aettera kezdetű IX. századi himnuszban is megvan (vö. RMKT XVII./7, 174175. sz. jz.), Nádasi János is lefordította (RMKT XVII./7, 182. sz.). Kájoni János latin–magyar  versgyűjteményében a fordítás kezdete: Mária kegyelem anyja, Irgalmasságnak szent anyja; ebből következtetve úgy látszik, hogy Kájoni az éneket korábbi kéziratos változatokból ismerhette, és valószínűleg azt alakította át; a forrás hozzáférhetetlensége miatt azonban erről közelebbit nem tudhatunk.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama Kájoni kottás orgonatabulaturája nyomán: RMDT II., 82. sz.
Hátra Kezdőlap Előre