[NYilnak az Egek, gyül fényes Sereg…]*

Nota: IESU Salvator, Mundi etc.

NYilnak az Egek, gyül fényes Sereg.
Idvez-légy MARIA;
O bóldog Anya, Szent Arany-bánya:
Imádgy érettünk.
Im néked hajol, Gábriël Angyal.
Mennyei asztal, tellyes Malasztal.
Noë Bárkája, Isten Mátkája.
Te-benned vagyon, ki minket áldgyon.
UR vagyon veled, virágzik méhed.
Bünös reménye, gyöngyünk szekrénye.
IESUS-sal terhes, hogy fel-repülhess.
Benned van méze, lelkünknek íze.
Ki minden jót ád, hozzánk szállítád.
Mannánk edénye, lelkünk szép fénye.
Elet termö-fa, Mennyei Hárfa.
El-veszszen nékünk, miattad vétkünk.
Adgyad érzenünk, Fiadat bennünk.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 368. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: IESU Salvator, Mundi, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 297).

Szűz Máriát dicsérő válaszos körmeneti ének vagy verses litánia, a középkori Szűz Mária-himnuszok és litániák gyakran ismétlődő hasonlatainak, invokációinak felhasználásával. Lásd a [Nyilnak az egek, gyülnek seregek…] c. és 383. sz. jegyzetét.

Versforma: 10–6–10–5 (a–b–b–c); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel, a 2–4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 174/I. sz.

5 Im néked hajol – téged köszönt, előtted meghajol. A 3–6. versszak megszólításai az Angyali üdvözletre (Ave Maria) utalnak.

16 El-veszszen nékünk – engedjék el nékünk, bocsássák meg nékünk.
Hátra Kezdőlap Előre