O gloriosa Domina*

Nota: Menyországnak Királynéja

O Dicsösséges Aszszonyság,
Nap-felett fénlö tisztaság:
Kit illet Menyben bóldogság,
Tisztel Angyali sokaság.
A' ki tégedet alkotott,
Te méhedben fogantatott:
Néked Istentöl adatott,
Szüz tejeden fel-tartatott.
A' mit az Eva el-veszte,
Te szülötted azt meg-nyerte:
Az ö siralmát el-vötte,
Fiait örömre vitte.
Te magasságnak Kapuja,
Világosságnak Ajtaja:
Kin az élet fényes Napja,
Nékünk magát meg-mutatta.
Az te-tölled jött életnek,
A' nemzetek örvendeznek:
Téged örömmel tisztelnek,
Es tapsolván énekelnek.
Dicsösség Menyben Istennek,
Atya, Fiú, Szent Léleknek:
Ki teremtöje mindennek,
Egnek, földnek, és Tengernek.

9 M el vesztet 11 M siralmit 14 M Vilagossaghnak szep aiatai 17 M veöt eletert 19 M diczirnek 20 M Az es szó hiányzik. 21–24 M A kézirat csonkasága miatt hiányzik.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 372–3. – Cím: O gloriosa Domina. – Nótajelzés: Nota eadem. [Utalás az előtte lévő latin eredetinek nótajelzésére: Nota: Menyországnak Királynéja]. – Megvan a második kiadásban is (1719, 297).

Mihál Farkas-kódex. 1677–87, 70b. – Cím: Alia oh Gloria Dom [!] ungarice. – A nótajelzés hiányzik.

Megtalálható még a következő gyűjteményekben: Náray György: Lyra coelestis (Lőcse 1695, 108), Écsi-ék. (1700–24, 82; cím későbbi kézzel: Boldog aszszony fogantatása Napra), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 354), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 296).

Szűz Mária himnusza, a Quem terra, pontus aethera kezdetű breviáriumi himnusz 6–8 strófájának fordítása ( Chevalier 16351; AH 50, 86–7; Szövérffy I, 139–40). Az O gloriosa Domina kezdetű kiszakított részlet (divisio), akárcsak az első rész is a magyarországi középkori zsolozsmában általánosan használt volt  (vö. RMKT XVII./7, 174. sz. jz.). Szövege a Cantionale catholicum (1676, 372) nyomán a következő:


ALIUS. Nota: Menyországnak királynéja.
O gloriosa Domina,
Excelsa super sydera:
Qui te creavit provide,
Lactasti sacro ubere.
Quod Eva tristis abstulit,
Tu reddis almo germine:
Intrent ut astra flebiles,
Coeli fenestra facta es.
Tu regis alti ianua,
Et porta lucis fulgida:
Vitam datam per virginem,
Gentes redemptae plaudite.
Gloria tibi Domine,
Qui natus es de Virgine,
Cum Patre, et Sancto Spiritu,
In sempiterna saecula.

A fordító az 1. és 3. strófát két versszakban fordította.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 75/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre