[O Istennek Szent Annya…]*

O Istennek Szent Annya,
Szépséges MARIA.
Menyország Királynéja.
Idvez-légy MARIA.
Angyaloknak öröme,
Bünösöknek kegyelme.
Örvendezzél Mennyégben,
Szenteknek Seregiben.
Liliom ékessége,
Szép Rósának veszszeje.
Országunknak óltalma,
Tündöklö arany-alma.
Martyrok erössége,
Confessorok tüköre.
Egeknek dicsössége,
Mindenek bölcsesége.
Virágok jó illattya,
Eletnek szép zöld-fája.
Betegeknek orvossa,
Özvegyeknek óltalma.
Napnak szép fényessege,
Csillagok ékessége.
Mennyei drága Manna,
Magyar-Ország óltalma.
Te vagy nékünk nagy kíncsünk,
Mindenben reménségünk.
Azért légy segitségünk,
Halálunkor mentségünk.
Tekínts reánk szemeddel,
Látogass kegyelmeddel.
Adgy Malasztot népednek,
Kik tégedet dicsirnek.
Ne-hadgy minket el-veszni,
Bünnek torkában esni.
Gerjezd-fel mi szivünket,
Vidd-bé Menyben lelkünket.
Mutasd magad Anyánknak,
Commendály Szent Fiadnak.
Esedezzél érettünk,
Légy mindenkor mellettünk.
Ne-fordúly-el orczáddal,
Tölts-bé ajándékiddal.
Önts belénk szerelmedet,
Tisztán égö tüzedet.
Hogy te-néked szolgállyunk,
Szent Fiaddal láthassunk.
Dicsiret az Istennek,
Szent Háromságban egynek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 356–7. – Cím: MAS. – Megvan a második kiadásban is (1719, 289).

Szövege megtalálható a következő gyűjteményekben: Náray György: Lyra coelestis (Lőcse 1695, 107 kottás), Écsi-ék. (1700–25, 79), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 354), Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 288).

Szűz Máriát dicsérő felelgetős körmeneti ének vagy verses litánia. A refrén és dallam azonos a Himnus de B. V. M. és [Oh Istennek szent annia…] c. énekével.

Versforma: 7–6–7–6 (a–b–a–b); a 2. és 4. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 45/b. sz. – A szöveg és dallam összefüggéseiről lásd [O Istennek Szent Fia…][IDvez-légy Szent életünk…] c. jz.

11–12 A két sor felcserélve azonos a [Oh Istennek szent annia…] c. 9–10. sorával.
Hátra Kezdőlap Előre