[OH kegyes szép Szüz MARIA…]*

Nota: Infinitae bonitatis, etc.

OH kegyes szép Szüz MARIA,
Egi út, Istennek Annya,
Angyaloknak Szent Aszszonya.
O biztass engem! óltalmazd ügyem;
Ne-ártson nékem, én ellenségem;
Bóldog Szent Anya te légy segedelmem.
Oh világosságnak Annya,
Elménknek kegyes arannya,
Fényeskedgyél Nap-világa.
Bünös szolgádnak, adgy helyt szavának,
Dicsirni téged, hogy ne szünnyék-meg,
Christus kedvével kegyessen szenteld-meg.
Kívánságát Menyországnak,
Utálását e' Világnak,
Nyerd-meg kérlek, e' szolgádnak.
Bóldog Szent Anya, szép Szüz Maria,
Oktasd szolgádat; akaratodat,
Akarja égig, és tehesse végig.
Kérlek Szent Fiad kedvé-ért,
Méhednek Szüzességé-ért,
Es több Szentek érdemé-ért:
Ez kis múnkám-ért, fáratságom-ért,
Te-hozzád-való nagy szerelmem-ért,
El-ne üzz engem, ô Szüz büneim-ért.
Dicsirtessél Szüz MARIA,
Aldott IESUS-nak Szent Annya,
Aldott légy Mennyei rósa:
Téged dicsirlek, Annyát Istennek,
Bóldog, s' áldott légy, Anyánk Idvez-légy,
Dicsiret néked, mind örökké, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 363–4. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Infinitae bonitatis, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 294).

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 278).

Szűz Mária közbenjárását kérő ének. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–10–10–11 (a–a–a–b–b–b, a–a–a–b–c–d); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre