[O Szentséges, o szentséges Istennek…]*

O Szentséges, o szentséges Istennek Szent Annya,
Menyországnak Királynéja, Idvez-légy MARIA.
O MARIA, O MARIA, Szüzeknek virága,
Jó illatú Liliom-szál, Idvez-légy MARIA.
Esedezzél, esedezzél Szent Fiadnál értünk,
Hogy szerezzen lakó-helyet, Szent Attyánál nékünk.
Engesztellyed, engesztellyed Szent Fiadat értünk,
Hogy bününkböl meg-tisztúlván, Hozzája mehessünk.
Fényességes, fényességes Tengernek Csillaga,
Mint szép Nap-fény tündökölvén, Légy velünk MARIA.

1 KL O szentséges, ó szentséges Szüz Anya Mária 4 K A légy szó hiányzik.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

I. Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 380. – Cím: MAS. – A nótajelzés hiányzik. – A latin eredeti uo. a 379. lapon.

II. Kájoni János latin–magyar versgyűjteménye. 1677 k., 889. – Papp Géza feljegyzése nyomán csak az első sor ismeretes.

Szűz Máriát dicsérő és közbenjárását kérő ének, a Sanctissima Mater Dei kezdetű magyarországi eredetű latin cantio szabad átdolgozása ismeretlen szerzőtől. A latin ének fordítása a Szőlősy Benedek-féle Cantus catholiciben (1651, 122; 1675, 211), átdolgozása a kassai Cantus catholiciben (1674, 379)  található. Lásd RMKT XVII./7, 208/I–II. sz.; ugyanitt jegyzetben a latin eredeti szövege is közölve.

Kájoni kéziratos másolatának ma ismert első, variáns sorából arra lehet következtetni, hogy a nyomtatott kiadásban a szövegen változtatott. Az 5. záró versszaknak a latin mintában nincs megfelelője.

Versforma: 14–14 (a–a).

Dallama: RMDT II., 329. sz.
Hátra Kezdőlap Előre