[EÖrüly Istennek Szent Annya, a' csudáknak csudája…]*

Nota: Dormi fili etc.

EÖrüly Istennek Szent Annya, a' csudáknak csudája:
Dicsösséges Szüz MARIA, Egek, föld Királynéja.
Ezerszer Menyben, meg száz-ezerszer áldassál Szent Fiaddal.
Örüly Szentek édessége, s' Egek gyönyörüsége:
Te méhednek Szent gyümölcse, lelkünknek idvessége.
Örüly Malasztnak Szent Annya, élö gyümölcsnek fája:
Arvák, özvegyek Tútora, Istenhez Kalaúzza.
Örüly Istennek hajléka, drága kedves tár-háza:
IESUS-nak szerelmes Annya, leg-drágább alkotmánya.
Örüly, mert néked örülnek, Menyben az egész Szentek:
Hogy gyümölcse Szent méhednek, nyert életet lelkünknek.
Örüly Ország Királynéja, Keresztyének paisa:
Ne ártson mi ellenségünk, légy MARIA óltalmunk.
Kérünk azért buzgó szivel a' Mennyei lelkekkel:
Hogy ellenségünkre kely-fel, és légy nagy segitséggel.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 402. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Dormi fili etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 327).

Szövege megvan még: Vépi ék. (1725–68, 279).

Szűz Máriát dicsérő és közbenjárását kérő válaszos ének. Ünnepi körmeneteken énekelhették. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 15–15–17 (a–a–b); az első két sor 8/7 osztású belső rímmel, a 3. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 187/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre