[SZüz MARIA, Christus Annya…]*

Nota: Mint a' szép hives patakra, etc.

SZüz MARIA, Christus Annya,
Menyország Királynéja.
Atya Isten kíncs-tartója,
Magyarok szó-szóllója.
Menyország fényes úttya,
Irgalmasságnak kúttya,
Te imádságodnak fontya,
Isten irgalmát ránk ontya.
Méltán mondatol Rósának,
Paradicsom fájának,
Elö kenyér hajójának,
Evezök Csillagának.
Aron veszszeje Szent Szüz,
Mójsestöl láttatott tüz,
Ki töllünk minden gonoszt üz,
Es lelkünkre kegyelmet füz.
Lépes méz, frigynek szekrénye,
Szüzesség drága fénye,
Bóldog Szüz, IESUS edénye,
Bünösök Szent reménye.
Hozzád kiált fogságunk,
árva Magyar Országunk.
Tekints-meg nyomorúságunk,
Nyerd-meg régi bóldogságunk.
Szüz MARIA, tarts-meg minket,
Vigasztald bús szivünket,
Téríts hozzád Nemzetünket,
építs-meg Szent Hitünket.
Szent Fiad kegyelmében,
végy minket jó kedvében,
Hogy szép IESUS Szent Nevében,
Meg-maradgyunk békeségben.

CCK 472. (A versszakok sorrendje: 1, 4, 2, 3.)– 2 CCK Menyország magas tornya; 5 CCK Tisztaság feiér 7 CCK imádságidnak 16 CCK S'-Mi lelkünkre 21 CCK rabságunk, 25 CCK tarts bennünket, 28 CCK Meg-epits 30 CCK Vigy minket, és kedvébe;

Nyomtatott kiadásai:

Főszöveg: Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 364. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Mint a' szép hives patakra, etc. – Megvan a második kiadásban is (1719, 294).

Cantus catholici. Kassa 1674, 472. – Cím és nótajelzés: MAS, Melynek Notája, fol. 287. [ = JEsusnak drága kínnyában; vö. [JEsusnak drága kínnyában…] c.].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 141), Vépi ék. (1725–68, 281), Maracskó Anzelm-ék. (XVIII. sz. 1. fele, 21), Bozóki Mihály kéziratos énekgyűjteménye (XVIII. sz. 2. fele, 325).

Szűz Máriát dicsérő, közbenjárását kérő ének, amelyet a névtelen szerző a Cavate Litánia invokációiból ([IDvez légy szép szüz MARIA…] c. jz.) szerkesztett. Több sora kevés változtatással azonos Nyéki Vörös Mátyás a Mária szent Háromságh leánya kezdetű énekének ugyancsak Mária-invokációkból összeállított első felével (RMKT XVII./2, 85. sz.).

Versforma: 8–7–8–7–7–7–8–8 (a–b–a–b–c–c–d–d).

Mindkét változat nótajelzése a 42. genfi zsoltár dallamára utal, és azonos Szenci Molnár Albert 42. zsoltárának dallamával (RMKT XVII./6, 42. sz., vö. RMDT II., 172. lap).

3 Atya Isten kíncs-tartója – Nyéki 2: Atya Istennek drága kínch tartója.

4 Magyarok szó-szóllója – Nyéki 37: Magyar Országnak jó szószóllója.

5 Menyország fényes úttya – Nyéki 6: Meny Országnak örvendetes úttya.

7 fontya – mérleg serpenyője (NySz I, 920).

9 Méltán mondatol Rósának – Nyéki 10: Méltán nevez Mennyei rosának.

10 Paradicsom fájának – Nyéki 9: Az szent irás, téged élö fának.

11 Elö kenyér hajójának – Nyéki 11: Elö kenyér hordozo hajónak; vö. Cav. Lit. 35.

12 Evezök Csillagának – Nyéki 12: Vizen járok fényes chillagjának.

13 Aron veszszeje – Nyéki 14: Aaron, Moses, és Jesse veszszejének; vö. Cav. Lit. 25.

14 Mójsestöl láttatott tüz – Nyéki 25: El éghetetlen lángozo chipkének; vö. Cav. Lit. 28., [EÖrülly IESUS-nak Szent Annya…] c. 7. sor jz.

17 Lépes méz, frigynek szekrénye – Nyéki 21: Lépes méznek, és frigy szekrényének; vö. Oh magnum sacramentum c. 7. sor jz., Cav. Lit. 22.
Hátra Kezdőlap Előre