[SZüz MARIA, szép arany ház…]*

Nòtája, Szép reggeli dicsirettel

SZüz MARIA, szép arany ház,
A' ki minket szentül ruház:
Nagy Isten kedvében, Horeb tetejében,
langadozó szent tüz, Kiben nincs semmi büz;
Anyasággal tündöklö Szüz.
Nézz ránk Szent Szüz kegyelmesen,
Vedd énekinket kedvesen:
Eghi dicsösségben, Ieriko kertèben,
Libanus erdején, Sion hegy tetejèn,
Szüz MARIA tündökölvén.
Napnál tekéntetesb nagy fèny,
Bòldog Szüz, vezérlö ösuény:
Te általad mennek, Es IESUShoz férnek,
Az Keresztyén hivek, szeretettöl hevek,
Te kedveddel meg-tölt szivek.
Szent Szüz, drága gyümölcs hozó,
Mennyen s' földön illatozó:
Friss Paradicsomban, Bé-zárt kert ágyában,
Szentül ki nyilt ròsa, Nemzetünk orvossa;
Szüz MARIA, földünk sorsa.
Jgaz békesség szekrénye,
Szent Szüz, Országunk remènye;
Malasztal vagy tellyes, Es IESUSsal ékes,
Irgalmasság Annya, Magyarság ASZONYA,
kedvedet szivünk kévánnya.
Tekénts Szüz nagy szükséginket,
Vidd JESUShoz kérèsinket.
Dicsösség Istennek, Három Szent Személynek,
Ki fel-magasztalta, ès óltalmúl atta
Szüz Máriát, élet fáját.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 484–5. – Cím és nótajelzés: MAS, Melynek Nòtája, fol. 35. [ = Szép reggeli dicsirettel].

Szövege megtalálható még: Paksi Márton György-ék. (1760, 332).

Szűz Máriát dicsérő és közbenjárását kérő ének. A névtelen szerző a középkori Mária-költészetben gyakran használt biblikus hasonlatokból, jelképekből, a litániák invokációiból szerkesztette énekét. Vö. [IDvez légy szép szüz MARIA…] c. jz. (Lor. Lit., Cav. Lit.)

Versforma: 8–8–12–12–8 (a–a–b–c–c); a 3. és 4. sor 6/6 osztású belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 164/I. sz.

1 szép arany ház – Lor. Lit. 28.

3–4 Horeb tetjében Langadozó szent tüz – A Horeb a Sinai hegy része vagy csúcsa, ahol az Úr az égő csipkebokorban megjelent Mózesnek (2 Móz 3, 1–6); vö. [EÖrülly IESUS-nak Szent Annya…] c. 7. sor jz., Cav. Lit. 28.

8 Jeriko kertében – vö. [IDvez-légy szép IESUS hivek éltetöje…] c. 20. sor jz.

9 Libanus eredjén, Sion hegy tetején – vö. [IDvez-légy szép IESUS hivek éltetöje…] c. 22. sor jz. és [IDvez-légy szép rósa, lelkünknek orvossa…] c. 13. sor jz.

11 Napnál tekéntetesb nagy fény – Cav. Lit. 36. és 40.

16 Drága gyümölcs hozó – A hasonlat a Maria gravida-motívumhoz tartozik; vö. [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…] c. 26. sor jz.

18 Bé-zárt kert ágyában – Cav. Lit. 32.

19 ki nyilt rósa – Lor. Lit. 25.
Hátra Kezdőlap Előre