Ave rubens rosa*

Nota eadem

IDvez-légy szép Rósa, Szüzesség virága,
Christusnak dajkája, s' kegyelemnek Annya.
Kérünk ne-légy bününknek te boszszú-állója.
Hogy ellenségünk mérge, lelkünket meg-ne sértse,
Pokolra ne-ejtse.
Idvez-légy zöldellö, s' égö Csipke-bokor,
Ki által kegyelem Menyországból ránk forr.
Téged kedvelt Mennyeknek hatalmas Királlya.
Választott ö-magának, hogy lennél árváinak
meg-vigasztalója.
Azért szép virágzó Jesse veszszö-szála,
Szivünk keménységét irgalmad lágyítsa.
Ne-szenvedd hogy el-essünk, halálban el-veszszünk:
Söt kegyelmet nyerhessünk, s' néked énekelhessünk,
szépen dicsirhessünk.
Idvez-légy bünösök kegyes szó-szóllója,
Jóság kedvellöje, érdemünk adója.
Angyali kézben fénlö ékes arany Nád-szál.
Egek fel-nyílt Kapuja, kin Istennek Malasztya,
éppen mi-reánk száll.
Halálunk óráján Szent Fiadat kérjed,
Ellenünk fel-gerjedt haragját enyhítsed.
Légy segitséggel kérünk erötlenségünkben.
Hogy végsö ki-múláskor ne-essünk késértetben.
Nyerd-meg szép Szüz, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 380–1. – Cím: Ave rubens Rosa. – Nótajelzés: Nota eadem [Utalás az előtte lévő latin eredetire]. – Megvan a második kiadásban is (1719, 305).

Megtalálható még a következő gyűjteményekben: Bozóki Mihály kéziratos énekgyűjteménye (XVIII. sz. 2. fele, 314), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekeskönyv (Vác 1797, 213; cím: Magyarok Nagy Asszonya).

Szűz Máriát dicsérő ének, az Ave rubens rosa, virgo speciosa kezdetű cantio fordítása (Chevalier 2087; AH 1, 51; Bäumker I, 200/IV.). A latin vers dallamával együtt megvan a Cantus catholici kiadásaiban is (1651, 122; 1675, 215; kiad. MIR 35, 152). Szövege a következő:


ALIUS. DE B. V. MARIA.
Ave rubens rosa, Virgo speciosa.
Iesu Christi mater, tu es gratiosa.
R.Ne ultrix peccatorum, sis formidolosa;
Sis interventrix nostra ut evadamus fortem,
Inimici sortem.
Salve ardens rubus, nihil concrematus;
Per quem Rex coelorum, est in orbem natus.
R.Te sibi praelegit Sponsam virtuosam,
Dominam Angelorum, coelestium polorum
Omnium regnorum.
Eja Virga Iesse virens, et florida;
Munda corda nostra, nimium arida.
R.Ne sinas nos perire, mortemque adire
Ut crimen evadentes, gloriam tibi demus
In coelis canentes.
Ave Imperatrix, nostra Advocatrix,
Virtutum amatrix, et munerum datrix.
R.Aurea ulna splendens, porta es reclusa.
Per spritum aperta, facta fuisti certa,
Nuntio reperta.
In extrema hora advoca Filium,
Cum maxima turba Sanctorum omnium.
R.Subvenito pro nobis, tuis piis donis.
Ut per tuum iuvamen, evadamus examen,
Faxis Virgo, Amen.

Versforma: 12–12–13–14–6 (a–a–a–b–b); a tizenkettesek 6/6, a tizennégyes sorok 7/7 osztásúak, többnyire belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 244/I. sz.

6 égö Csipke-bokor – lásd [EÖrülly IESUS-nak Szent Annya…] c. 7. sor jz.

11 Jesse veszszö-szála – lásd [Idvez légy Maria, ki vagy tenger csillaga…] c. 2. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre