Processiokra ualó*

Üduözlégy szép Szüz MARIA
Menyországnak kjralyneja.
Aldot uagy Aszszonyok közöt,
Kihez uilág mást nem hozot.
Aldot a' te méhed magua,
Szent Lélektöl fogantatua.
JESVS Christus Jsten fia,
Ez Világnak Meguáltója.
O MARJA Jsten Annya,
Légy hiueidnek oltalma.
Hozzad bünösök kialtunk,
Légy Szent Fiadnal szószólónk.
Most, és halálunk órájan,
Testböl lelkünk kj múltában.
MARJA Annya malasztnak,
Szüléje irgalmasságnak.
Ments-meg keserues haláltól,
s Ördögnek álnokságától.
Te uagy a' mi reménségünk,
Ellenség ellen pajsunk.
Tudgyuk hogy a' te Szent Fiad
Mindenbe téged meg-halgat.
Te általad üduösséget
Várunk, és tellyes örömet.
O MARIA Hajnal Csillag.
És tekéntetes szép uirág,
Tekénts reánk kegyelmesen
Szent szemejddel s kegyesen.
Hogy Christus a' te Szent Fiad
Mutassa azt a' Szent órát.
Kiben, a' mi nagy bünejnk,
El uettessenek s terhejnk.
El ne had minket gyámolunk,
Reád néz sjralmas szemünk.
Es a' még testbe lesz lelkünk,
Vóltal, uagy, és lesz szerelmünk.
O Világnak szép Virágja
És tekéntetes Aszszonya.
Angyali szent üduözletért,
s Tölled született Fiadért.
Nyerj nékünk tiszta életet,
Hóltunk után üduösséget.

11 Előbb: kialtunk bünösök, A másoló a szavak fölé írt számokkal jelölte a végleges sorrendet. 29 A Fiad szó d-je t-ből javítva. 32 Felragasztott papírcsíkon. 33 had<gy> 36 A lesz szó utólag beszúrva.

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 56–7. – Cím: PROCESSIOKRA UALÓ. – Dallamát is közli.

Körmeneti ének Szűz Mária ünnepeire. Az első hét versszak az Üdvözlégy (Ave Maria) verses parafrázisa. Ehhez csatlakoznak a kérések, majd a végén a 20. versszakban újra utalás történik az Üdvözlégyre (Angyali szent üdvözletért). Az ének címe ugyan általában Mária-ünnepekre látszik utalni, mégis leginkább  Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére (Annuntiatio B.M.V., március 25) illik (vö. Dicseret gyümölcs-olto Boldog Aszszonyrul c. jz.).

Versforma: 8–8 (a–a).

Dallama: RMDT II., 86. sz.
Hátra Kezdőlap Előre