Mas regi enek Kis-aszszony napjára*

Nota: Menyországnak Királynéja

E' Mái-nap e' Világra,
születék a' Szüz MARIA:
Mely által bününk rútsága,
el-mosaték, s' sokasága.
Igaz Jesse gyökeréböl,
származék Isten kedvéböl:
Választaték mindenestöl,
Szent Templomúl Szent Lélektöl.
Mint szép Csillag úgy származék,
halálunk ottan rontaték:
Eváról ránk szállott festék,
ö-általa el-véteték.
Mint szép fényességes Hajnal,
tündöklik Hóldal, Csillaggal:
Egy-arányú fényes Nappal,
Menybéli szép Angyalokkal.
Te-benned szép Szüz Maria,
Christus IESUS-nak Szent Annya:
A' Menynek, és földnek Ura,
nyugszik menvén szállásodra.
A' Szent Proféták mondási,
és Salamon szép éneki:
Róllad vadnak dicsireti,
Angyaloknak bizonysági.
Szent Léleknek kegyelméböl,
Atya Istennek kedvéböl:
Születék szüzességedböl,
Szent Ige; a' te méhedböl.
Szép Pálma-fának gyümölcse,
hogy minden ember meg-értse:
Mi idvezitö Jesusunk,
és kegyes édes váltságunk.
Te Szüzességnek Virága,
mellyet Isten igirt vala:
Meg-szánván Atyánk esetét,
meg-rontá Pokol erejét.
Vének, Iffiak szép Szüzekkel,
Menybéli szép seregekkel:
Örüllyetek a' Szent Szüznek,
születésén örvendgyetek.
Hogy minnyájan bé-fogadgyon,
hol Istennél maga vagyon:
Buzgó szivböl könyörögjünk,
kik bün igájában nyögünk.
Oh bóldogságos MARIA,
Mennyei szép kegyes rósa:
Kérjed Szent Fiadat arra,
vigyen bé Szent országába.
Ezt engedgye Atya Isten,
véle eggyütt Fiú Isten:
Szent Lélekkel egyetemben,
úgy légyen örökké, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 419. – Cím: MAS REGI ENEK. Ugyan Azonròl. [Utalás az előtte lévő Fel-támadt az uj öröm nap fénye kezdetű ének címére: KIS-ASZSZONY NAPJARA; vö. RMKT XVII./7, 205/I. sz.] – Nótajelzés: Nota: Menyországnak királynéja. – Megvan a második kiadásban is (1719, 344).

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Dőri-ék. (1763–74, 249), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 273).

Ének Szűz Mária születése ünnepére (Nativitas B.M.V., Kisboldogasszony, szept. 8.). Forrása ismeretlen. – Az ünnepről: LThK 6, 936; Bálint 1977, II, 263–270; HDA 5, 1672.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 83/I. sz.

11 festék – folt.

22 Salamon szép éneki – [EÖrök Atya Isten…] c. 16. sor jz.




Hátra Kezdőlap Előre