Dicseret gyertya szentelö Boldog Aszszonyrul*

IRt törvénye Mojsesnek,
Elsö Fia szüléinek
Szenteltessék az Urnak.
Tudván e' törvény igáját
Bé-áldá MARIA Fiát
A' Templomban az Urnak.
Melly áldozat jövendöben
Eö magát adná bövebben
Váltságáért világnak.
A' törvény azt parancsollya,
Hogy öt Siklus annak Sarcsa
Kit elsöben szül Anya.
Mért engedsz e' törvénynek,
Ki Szüzeknek, és Szüléknek
Egyedül vagy példája.
Hogy az el-esett Adámnak,
Es minden maradékjának
Légyen e' Sarcs válcsága.
Oh Szüz Anya! e' Gyermetskét,
Karodon függö terhetskét
Gyengén kúlcsold magadhoz.
Oh Szent Szüz! ez áldozatot
Emlödhöz kapcsold Fiadat,
S' vidd vigan az Oltárhoz.
Mint szölö illik fájához,
Vagy alma termö ágához.
Ugy JESUS te karodhoz.
Ki mostan bé-mútattatott,
S' érettünk fel-áldoztatott,
Annyátúl az Oltáron,
Ez után magos kereszten,
Könyörülvén az emberen
Aldoztatik szabadon.
Szenvedését Ur JESUS-nak,
S' epességét, Szent Annyanak
Jövendölé Simeon.
A' melly fegyvert érdemlettem
Azt én bünömmel szerzettem,
S' JESUS Annyával közli.
Miért keserves fájdalmát,
JESUS Annyának ö kinnyát,
Kemény szivem nem érzi.
Lágyúly oh én szivem, lágyúly,
Lelkem orvossához fordúly,
Hogy örökké ne pirúly.
Tiltott almának falattya,
Mint az hóhérnak szablyája
Sebheté Adám fiát.
JESUS vérével gyógyittya,
S' epességével Szent Annya,
Meg-ött alma falattyát.
Engedgy én kegyes JESUSOM,
Segély te-is én Aszszonyom;
Add sebem gyógyúlását.
JESUS Sarcsát rabságomnak
Meg-fizette szent Annyának,
Aldozván értem magát.
En-is JESUS szerelméért,
Es Szüz szent Annya kedvéért
Tészem rabbá magamat.
Tarcs-meg JESUS e' válcságban
Szent Anyáddal, e' fogságban
Halálig te szólgádat.

Nyomtatott kiadása:

Tarnóczy István: Titkos ertelmü Rosa. Nagyszombat 1676, 287–90. – Cím: DICSERET GYERTYA SZENTELÖ BOLDOG ASZSZONYRUL.

Verses imádság Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére. Ld. De pvrificatione Beatae Mariae Virginis die II febrvarij c. jz. – A vers eredetije egy közelebbről nem ismert hórás ének lehetett; erre mutat, hogy a huszonegy strófa hétszer három versszakos részre bontható, ami megfelel a hórák számának. Tarnóczy hórás eredetű énekeiről: Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c. jz.

Az ének rövidített változata az 1674-i kassai Cantus catholiciben található (Gyertya szentelö Bóldog Aszszonyról c.). Mivel ez Tarnóczy elmélkedő könyvénél korábban jelent meg, arra lehet következtetni, hogy az énekeskönyv szerkesztője a verset korábbi, feltehetően kéziratos gyűjteményből ismerte (vö. Dicseret Boldog Aszszony születeserül c. jz.).

Versforma: 8–8–7 (a–a–b).

Dallama ismeretlen.

11 ot Siklus annak Sarcsa – Siklus: sékel, ószövetségi súlymérték (NySz II, 1571). – Sarc: adó illeték (NySz II, 1514); lásd még: 18. és 55. sor.

35 epességet – aggódó keserűséget, szomorúságot (NySz I, 653); lásd még: 35. sor.

36 Simeon – lásd [MA születék e' Világnak Idvezitöje…]  c. 28. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre