Ave regina coelorum*

Nóta Immaron bé-tölt

IDvöz légy Egek szent Királynéja, Angyali Aszszonyság:
Elet hozója, Kit tisztel Menyország.
Fényesség töve, A' kitöl jöve Napja ez Világnak,
Oh drága köve Mennyei Tár-háznak.
Dicsösséges tüz, Mely töllünk el-üz Minden nyavalyákat;
Es lelkünkre füz Mennyei sok jókat.
Ekes szép rósa, Lelkünk orvosa, Szent Szüz, Isten veled;
Kit ha kérsz értünk, Szükségink meg-nyered.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 172. – Cím: Ave Regina Coelorum. – Nótajelzés: Más Nótára: fol. 10. [ = Immaron bé-tölt, à mit jövendölt régen à Profeta; ld. Mas regi enek c.].

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje 71; vö. Papp Géza megjegyzésével: RMDT II, 148. sz.), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 180).

Az Ave regina caelorum kezdetű időszaki Mária-antifóna parafrázisa. Lásd Passio de vita Christi c. jz. A XVII. század első feléből való, Nyéki Vörös Mátyásnak tulajdonított fordítása Pázmány Péter imádságoskönyvével általánosan elterjedt (vö. RMKT XVII./2, 68. sz.; ugyanitt a jegyzetben a latin eredeti szövege).

Versforma: 16–11 (a–a).

Dallama: RMDT I., 130/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre