Nagy Bóldog Aszszonyròl*

Nótája, Hogy feletkezel-el

ISten Udvarának, s' Szentek városának,
üdvöz-légy Csillágja:
Egek fényessége, s' fénylö dicsössège
Szent Szüz, Frigynek Ládája.
Az édes JESUSnak, Angyalok Urának,
Màr ültél jobjára:
Hogy lennèl kincsének, s' minden kegyelmének,
Osztogatò Sáfára.
Ezért magasztallak, ezerszer áldalak
Egek királynéja:
Fordicsd rám szemedet, s' mutasd kegyelmedet,
Néped óltalmazòja.
Adgyad kövesselek s' sziböl dicsirjelek,
Kegyes Szüz MARIA!
Adgyad, szent Fiadat, Te szent alkotòdat,
Lelkem látván imádgya.
Angyali Seregek, Mennyei vitèzek,
Téged Aszszonyolnak:
Szentséges Proféták, régi Pátriárkák,
Tèged, oh Szent Szüz áldnak.
A' Szent Apostolok, s' dicsöült Mártirok,
Szüzek-is dicsirnek;
Itt-is ez Világon, s' minden Tartomànyon,
Szüz Anya, néked zengnek.
Tekéncs azért reánk, mennyei Szent Anyánk,
Kegyes szemeiddel!
Kik néked szólgálunk, ès szivessen áldunk,
Ellyünk segitségeddel.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 467–8. – Cím: NAGY BÓLDOG ASZSZONYRÓL. – Nótajelzés: Nótája fol. 177. [ = Hogy feletkezel-el rólunk teljességgel].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 134), Zirci-ék. (1751–66, 38a), Dőri-ék. (1763–74, 257), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 259).

Ének Nagyboldogasszony napjára. Az ünnepről: [ADgyunk hálát a' Szent Háromságnak, mert a' Paradicsomnak…] c. jz. Az azonos kezdősorú verses imádság vagy hórás ének (Officium Nagy Bóldog Aszszonyról és Nagy Bóldog Aszszonyròl sz.) 1–3., 7., 16–17. és 19. versszakának átalakított változata. A névtelen szerkesztő az egyes strófák 1. és 3. sorát változatlanul hagyta, a 2. és 4. sort a dallamminta  szerint módosította. A szövegek egyezéseiből következik, hogy mindkét változat szerkesztőjének egy korábbi, kéziratos szöveget kellett használnia.

Versforma: 12–6–12–7 (a–b–c–b); a tizenkettes sorok 6/6 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 245. sz.
Hátra Kezdőlap Előre