Nagy B. Aszonyról*

Nótája, Salve mundi salutare

SZÜZ MÁRIA, imágy értünk,
Engeszteld szép IESUSt nékünk:
Nagy Bóldog Aszonnyá lettél,
Hogy menybe testestöl mentél.
Christus Annya, Légy mi Anyánk;
Fel-emelt Szüz, légy Patrónánk.
Fölötted csak szent Háromság,
Alattad egész Angyalság:
Szüzességes Anyaságod,
Nem érdemlett rothatságot.
IEsussal örvendezz menyben;
Szóly mellettünk szükseginkben:
mint hogy már várt örömében,
Tested Lelked van, s' nagy fènyben.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 469–70. – Cím: MAS; NAGY B. ASZONYRÓL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 272. [ = Salve mundi salutare].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 341), Paksi Márton György-ék. (1760–1, 333), Dőri-ék. (1763–74, 258).

Válaszos ének Nagyboldogasszony napjára. Az ünnepről: [ADgyunk hálát a' Szent Háromságnak, mert a' Paradicsomnak…] c. jz.

Versforma: 8–8–8–8–8 (a–a–b–b–c–c); az 5–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 197/I. sz.

8 Fölötted – vö. Nagy B. Aszonyról c. 29. sor.
Hátra Kezdőlap Előre