[Boldog Aszszonyról való ének]*

...............

Ohaytokat 's hószszád kiáltokat
Szent fiadnak oltalmazd azokát,
Mindenkoron alazatosakat,
Kik kapcsollyák te hozzád mágokat.
Tekéncz reánk menyböl fénlö gyertya,
Fiaydra Szüzeknek Aszszonya,
Magyar orszag kegyes Patronaia,
Ur Jesusnak Boldogságos Annya.
Ur Istennek meg szentölt háyleka,
Bünösöknek szoszoló Aszszonya,
Légy mi nékünk oltalmunk Maria,
Szent fiadnal egek királnéia.
Angyáloknak ki vágy Szent Aszszonya,
Mártiroknak dicsö korónaia,
Számadaskor bünösök gyámola,
Szent szüzeknek áldot kyrálneia.
Confessorok boldog királnéya,
Menyországnak tündöklö áytaia,
Diczö fiát kinek meny föld aldgya,
És mindenek ürvendeznek rayta.
Oh te aldot drágalatos …
Menyországnak tündöklö aytaia,
Ki fell tamat értünk hármad napra,
Koporsóbúl mi vigassagunkra.
Szent Lélek Istennek vagy iegesse,
Es Istennek draga szent veszszeie,
Irgalmasság Urának szülöie,
Ur Jesusnak szentséges kebele.
Kerünk el ne feletkezzél rolunk,
Kik te hozzád szivböl esedezünk,
Szent fiádnal nyer irgalmat nékünk,
Hogy te veled mind örökké éllyünk.
Veled edgyütt az Attya Ur Isten,
Legyen aldot az Fiu Ur Isten,
Egyetemben Szent Lélek Ur Isten,
Mind örökké és örökké Amen.

21 A sor vége vízfolt miatt olvashatatlan. 22 A sor fölé írva: Engesztellyed fiadat Maria.

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 62a–b.

Csonka Mária-ének. Az eleje hiányzik. Az ének után a lap alján őrszó: De; az utána következő szöveg sincs meg. Az ének utolsó kilenc versszaka maradt meg egy különálló levélen, amelyet az eredeti helyéről kitéphettek; az is lehet azonban, hogy az előtte és utána következő levél kallódott el. A következő  lapon MAS felirattal az Élő Istennek ártatlan fia nyomorultak atyja kezdetű Szent Katalin-ének következik; vö. Szüz Szent Katalinröl c. jz.

Versforma: 10–10–10–10 (a–a–a–a).

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre