Mas, szent martyrokrol*

Nótája, Dicam ne quid sit orbis

IEsusnak Martiromit,
ditsirjük vig enekekkel,
A' kik segitsenek itt,
buzgò szent könyörgésekkel.
Hogy szenvettek Iesusért,
Es öntöttek ártatlan vért,
ményben nagyot nyertenek,
Iesushoz bàtran mentenek.
Rosz testnek nem kedveztek,
hanem szép Jesusra néztek:
Igasságért szenvettek,
Menyei koronát nyertek.
Szent Martirok éllyetek,
Es Jesussal örüllyetek:
sziveink tanitsátok,
Iesushoz bennünk vonnyatok.
Velünk Istent áldgyátok,
Es értünk imádkozzatok:
Enekünk kedves légyen
szent Istenünk elött. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 501. – Cím: MAS, SZ. MARTYROKROL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 216 [ = Dicam ne quid sit orbis].

Variáns-szövege megtalálható: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 174).

Ének a vértanúk ünnepére. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 7–8–7–8 (a–b–a–b, a–a–b–b, a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 48. sz.
Hátra Kezdőlap Előre