Mas, a' szent martyrokrol*

Nótája, Idvöz légy kis Jesus lelkünk ébresztöje

CHristushoz nem méltó, á mint maga mondgya;
valaki keresztét vállain nem hordgya:
Kire Martiroknak vólt szorgalmas gondgya;
Bövséges sòldgya.
Azért Martirokkal Hivek örvendgyetek,
kik sok boszszúságot ez földön szenvettek:
Isten Országában bö jutalmot vesztek,
Bóldogok lesztek.
Dicsösség tenéked teremptö szent Atyánk,
A' ki szent Fiadat küldötted mi hozzánk,
Hogy kereszti által türni tanittatnánk,
S' ugy menybe jutnánk.

4 CCN S' innét böv sóldgya. 5 CCN A' szent Mártyrokkal 11 CCN kereszte 12 CCN S' Menybe úgy

Nyomtatott kiadásai:

Cantus catholici. Kassa 1674, 501–2. – Cím: MAS, A' SZ. MARTYROKROL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 79. [ = Idvöz légy kis Jesus lelkünk ébresztöje].

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 233. – Kiad. MIR 39, 47. – Cím: A' SZENT MARTYROKRUL. – Dallamát is közli. – Szövege megtalálható a Cantus catholici XVIII. századi kiadásaiban.

Ének a vértanúkról. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 12–12–12–5 (a–a–a–a).

Dallama a saphicum carmen egy változata: RMDT I., 138. sz.; RMDT II., 113. sz.

1 á mint maga mondja – Utalás Jézus mondására: És a' ki fel nem vészi keresztét 's nem követ engem, nem mélto hozzám (Mt 10, 38).
Hátra Kezdőlap Előre