Hymnus Iesu corona*

Nota: Menyországnak dicsö Városa, etc.

IESUS Szüzek Koronája,
Kit amaz Anya fogada:
Mely a' Szüzeknek virága.
Figyelmezz imádságunkra.
Örvend az Ur Liliom-közt,
Kit szép Szüz sereg környül-vött:
Fejekben szép koronát tött,
Isten Fia váltságunk lött.
Valahová te menendesz,
Szüzek serege zengedez:
Semmi bánatot nem érez,
Mert IESUS örömet szerez.
Aldott IESUS téged kérünk,
Adgy segitséget mi-nékünk:
Hogy te-ellened ne vétsünk,
Söt inkább kedvedben legyünk.
Dicsiret, és nagy dicsösség,
Atya, Fiúnak tisztesség:
A' Szent Léleknek egy Felség,
Kit áldgyon minden Nemzetség.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 492–3. – Cím: HYMNUS IESU CORONA. – Nótajelzés: Nota: Menyországnak dicsö Városa, etc. – Szövege megvan az énekeskönyv második kiadásában is (1719, 424).

Ének a szent szüzek ünnepére, a Jesu corona virginum kezdetű, Szent Ambrusnak tulajdonított és a magyarországi középkori breviáriumokból általánosan ismert himnusz fordítása (Chevalier 9511; AH 2,78 és 50,20). A latin eredeti szövegét Kájoni énekeskönyvéből közöljük:


Hymnus de virginibus.

Jesu, corona virginum
Quem mater illa concipit:
Quae sola virgo parturit,
Haec vota clemens accipe.
Qui pascis inter lilia,
Septus choreis virginum:
Sponsas decorans gloria,
Sponsisque reddens praemia.
Quocunque pergis, virgines,
Sequuntur, atque laudibus:
Post te canentes cursitant,
Hymnosque dulces personant.
Te deprecamur largius,
Nostris adauge sensibus:
Nescire prorsus omnia,
Corruptionis vulnera.
Laus, honor, virtus, gloria,
Deo Patri et Filio:
Sancto simul Paracleto,
In saeculorum saecula. Amen.

A himnusz másik fordítása azonos kezdősorral az 1674-i Cantus catholiciből ismeretes (lásd: A' szent szüzekröl c.).

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 88. sz.
Hátra Kezdőlap Előre