A' szent szüzekröl*

Nótája, Dicsöség menyben Istennek; Adgyunk hálát Istenünknek;
Ur Jesus Christus meg-hadta; Ez szín alatt az kívánt jó

IEsvs, Szüzek Koronája,
Szüz Anyának szüz Szent Fia;
könyörgésünknek illattya
hasson hozzád s' áldozattya.
Példájok Jesus Szüzeknek,
Téged Szüzek környékeznek,
Es olly énekkel dicsirnek,
Mellyet csak Szüzek zengenek.
Szüzek sereginek nyája,
Jesussal a' Siont jária;
kiknek ragyog Koronája,
Mint Napnak fényes sugárja.
Mi-is szivessen könyörgünk,
Add-meg Jesus a' mit kérünk;
testünkben meg-ne förtözzünk,
Lelkünkbenis tisztán éllyünk.
Dicsöség Atya Istennek;
Az Fiúval szent Léleknek;
Egyenlö három Személynek,
Egy-állatú Istenségnek.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 503. – Cím: A' SZ. SZÜZEKRÖL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 43. 201. 427. 327. [ = Dicsöség menyben Istennek. Adgyunk hálát Istenünknek. Ur Jesus Christus meg-hadta. Ez szín alatt az kívánt jó].

A XVIII. századi kéziratok közül szövege megvan még a következőkben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 368), Paksi Márton György-ék. (1760, 468).

Ének a szent szüzekről, a Jesu corona virginum kezdetű középkori himnusz szabad fordítása. Másik fordítása azonos kezdősorral Kájoni Cantionale catholicumából ismeretes; lásd Hymnus Iesu corona c. (ugyanitt jegyzetben a latin minta szövege is).

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama az alternatív nótajelzések szerint: RMDT II, 72., 83/I., 84/I., 90/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre