De sancto angelo custode*

Nota: Mittitur ad Virginem, etc.

IStennek hü szolgája, örizö Szent Angyal,
Kérünk könyörgésünket hald-meg hamarsággal:
Elménket tellyesits-bé a' Szent orvossággal,
Tölts-bé reád bizottat égi tudománnyal.
Fiúi szeretetre gerjeszszed elmémet,
Ezt önts belém erössen, s' Isteni félelmet:
Mellettem légy Szent Angyal, s' vessek bünnek véget,
Kit rád biztak oktassad, szárnyad-alatt élhet.
Ez a' harmadik kérés kit néked jelentek,
Hogy a' Hitben igazgass, s' taníts jóra kérlek:
Kivül, belöl jósággal fel-ékesülhessek,
Siess, segíts, óltalmazz, hogy bünt ne tehessek.
A' sivó eh Oroszlánt, kérlek most kergesd-el,
Tartsd-meg ötet, ne ártson nékem hamis kézzel:
Fordits incselkedését, vij mint ellenséggel,
Ha meg-esem, emelly-fel irgalmas kezeddel.
Kilenczed rendi immár munkádnak a' lészen,
Hogy elmémet fel-serkents, a' restség el-veszszen:
Ha test viszszát vonna-is, jóra vezettessen,
Igy igazits életre, a' ki várja készen.
Ha tudod bizonyoson estvéli idöben,
Mi van hátra, azt nékem add-meg sietségben:
Velem lévén bóldogíts, ne hadgy az inségben,
Mert Isten azért küldött, hogy ezt vigyed végben.
Utolszor midön lészen életem múlása,
Lelkem te óltalmadat halálakor lássa:
Edes bajnok, elötted ellenség húllása,
Légyen, hogy lesz idömnek leg-végsö bomlása.
No tehát szerelmesem tekints vidám szemmel,
Ezt, kit néked ajánlok igen buzgó szivel:
Engedgyed hogy élhessek örökké békével,
Ott a' hol öröm vagyon vig gyönyörüséggel.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 505–6. – Cím és nótajelzés: Tu qui es notitia. Nota eadem. [ = Mittitur ad Virginem, etc.] Előtte a latinja a következő címmel: ALIUS, DE SANCTO ANGELO CUSTODE. NOTA MITTITUR AD VIRGINEM, etc. Szövege megtalálható még Kájoni második kiadásában  (1719, 360) és Baranyi Pál Lelki paradicsomában (Gyulafehérvár 1700, X1a).

Ének az őrzőangyalról, a Tu qui es notitia doctus matutina kezdetű XV. századi verses kisofficium (pium dictamen) fordítása (AH 30, 92; Chevalier 20690 forrásként Kájonit és Dankó Vetus Hymnariumát idézi). Kájoni a kisofficium tagolását elhagyta, a vers eredeti szótagszámát megtartva azt  énekké alakította. A latin eredeti szövegét a Cantionale catholicum nyomán közöljük:


Tu, qui es notitia doctus matutina,
Quam in verbo conspicis, aurem nunc inclina:
Mentemque illumina Sacra medicina,
Imple tibi creditum Caelesti doctrina.
Prima norma traditur Amor filialis,
Hunc imprime fortiter, inest tibi talis:
Servilem mox abjice, retrahe a malis,
Sic commissum refice, et fove sub alis.
Tertia petitio, quam tibi praesento
Ut in fide instruas me pro fundamento,
Intra, extra munias virtutum cremento,
A vitiis protegas me omni momento.
Arce quaeso Daemonem, nunc meridianum,
Et constanter prohibe diram eius manum:
Subverte insidias hostemque profanum,
Et cadenti porrige cito tuam manum.
Nonus ordo muneris ad hoc deputatur,
Mentem meam excite, torporque tollatur:
Et si caro refugit, ad bonum trahatur,
Sic ad vitam dirige, qui flens praestolatur.
Tu nosti veraciter luce vespertina,
Quae desunt utilia, da mihi festina
Ministrando prospera, adversa declina,
Hoc tibi officium dat virtus Divina.
Ultimo cum fuerit haec vita completa,
Confer patrocinium in mortis dieta,
Prostra hostem perfidum mi dulcis Athleta,
Testis sis propitius in finali meta.
Eia ergo inclite claro cerne vultu,
Haec, quae tibi offero nunc devoto cultu:
Fac vivam pacifice, hic sine tumultu,
Et ubi laetitia est absque singultu. Amen.

Az őrzőangyalok Jézus szavaira (Mt 18, 10) és az apostolok hagyományára (Csel 12, 15) alapított egyházi tanítás szerint az emberek személyes üdvösségét segítő természetfölötti lények (Schütz 1937, I, 502). Tiszteletük a XVI. században terjedt el, de ünnepét csak X. Kelemen pápa (1670–1676) rendelte el  okt. 2-ra. Lásd Mihályfi 1933, 164; Bálint II, 351–7. – Az Officium Rakoczianum –nak már az első kiadásában (Tyrnaviae 1693, 225–37) Cultus S. Angeli Custodis címmel több latin imádságot, verses officiumot és litániát találunk.

Versforma: 13–13–13–13 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 145. sz.
Hátra Kezdőlap Előre