A' szent angyalokrol*

Melodia, Üdvöz légy Mennyei Bánya,

KIk Istennek udvaroltok
Kik embereknek szolgáltok;
Angyali seregek, áldot segitségek.
Kik á Lóthott ki-hoztátok,
Iákób gradicsit jártátok;
Kik á Christust hirdettétek,
Lázártis menybe vittètek;
Kik Iòkat ki-választyátok,
Meg-halóknál jelen vattok;
Kik Lelkeket menybe vésztek,
Kik csudákat cselekesztek;
Hivek pásztori kik vattok,
Kik jókat elönkben attok;
Angyali seregek, áldot segitsegek.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 495–6. – Cím: A' Szent ANGYALOKROL. – Nótajelzés: Melodia, fol. 24. [ = Üdvöz légy Mennyei Bánya].

Szövege megvan még: Vöcsey János-ék. (1752, 176).

Válaszos ének az angyalokról, a Litaniae ad Sanctos Angelos néhány invokációjának verses fordítása. A litánia latin szövege megvan az Officium Rákoczianumban (Tyrnaviae 1693, 241–3). A litánia-jelleg kiemelésére a dallamminta is alkalmas: a harmadik, refrénként ismétlődő sort a kántor előéneklését követve a hívek megismételték vagy önállóan énekelték.

Versforma: 8–8–12 (a–a–b); a 6/6 osztású belső rímes harmadik sor refrén.

Dallama: RMDT II., 24/a. sz.

4–5 Lóthott…Iákób gradicsit – a litániában: Qui Loth de medio peccatorum eduxistis, orate pro nobis. Qui per scalam Iacob adscendistis, et descendistis, orate…

6–7 Kik a' Christust…Lázártis – a litániában: Qui Christo nato gaudium hominibus annuncias is, orate…Qui Lazarum in sinum Abrahae deportastis, orate…

8–9 Kik Iòkat – a litániában: Qui electos in fine saeculi congregaturi estis, orate…Qui morientibus assistitis, orate…

10–11 Kik lelkeket…kik csudákat – a litániában: Qui animas Iustorum… ad caelum deducitis, orate…Qui prodigia, et miracula virtute Dei perpetratis: orate…
Hátra Kezdőlap Előre