Christe sanctorum*

Nota: O Pater sancte

CHristus, Szenteknek, s' Angyaloknak Ura,
Menynek, és földnek Teremtö Királlya:
Te népeidnek légy óltalmazója,
Menyország úttya.
Mihály Arkangyalt el-küldgyed mi-nékünk,
Engedelmedböl látogasson bennünk:
Es békeséget szerezzen közöttünk,
Hogy el-ne veszszünk.
Gábriël Angyalt, erösség Angyalát,
Bocsásd el nékünk ellenség rontóját:
Hogy látogassa Istennek Szent házát,
Drága Templomát.
Raphaël Angyalt, idvesség orvosát,
Küld-el mi-hozzánk, lelkünk gyógyítóját:
Hogy betegeknek hallya imádságát,
Fohászkodását.
Ezekkel eggyütt dicsö Szüz MARIA,
Es Angyaloknak sokaságú száma:
Mellettünk légyen, Szentek társasága,
Es Szent óltalma.
Adgyad ezt nékünk Felséges Istenség,
Három személyben, ki vagy egy Szent Felség:
Tégedet illet Menyben a' tisztesség,
Örök dicsösség.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 501–2. – Címe és nótajelzése: Christe Sanctorum. Nota eadem. Előtte a latin eredeti a nótajelzéssel: Nota: O pater sancte. – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 356).

Megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Zirci-ék. (1751–66, 51a), [Baranyi Pál:] Lelki paradicsom (1700, Y1a).

Ének az angyalokról, a Christe sanctorum decus angelorum kezdetű, Rabanus Maurusnak (780–856) tulajdonított breviáriumi himnusz fordítása (Chevalier 3000; AH 2, 64 és 50, 197; Mone I, 444). A középkori magyarországi liturgikus gyakorlatban általánosan elterjedt (vö. Radó 1945, 116). A Breviarium Romanumban Szent Mihály főangyal ünnepén laudes-himnusz (vö. Szövérffy II, 450). A latin szöveg Kájoni közlésében (1676, 501) a következő:


Ad laudes. Nota: O pater sancte.

Christe Sanctorum decus Angelorum,
Rector humani generis et auctor:
Nobis aeternum tribue benignus,
Scandere caelum.
Angelum pacis, Michael ad istam,
Caelitus mitti rogitamus aulam:
Nobis ut crebro veniente crescant,
Prospera cuncta.
Angelus fortis Gabriel, ut hostem,
Pellat antiquum, volitet ab alto:
Saepius templum veniens ad istud,
Visere nostrum.
Angelum nobis medicum salutis,
Mitte de caelis Raphael, ut omnes
Sanet aegrotos, pariterque nostros
Dirigat actus.
Hinc Dei nostri Genitrix Maria,
Totus et nobis chorus angelorum:
Semper assistat, simul et beata,
Concio tota.
Praestet hoc nobis Deitas beata,
Patris, ac Nati, pariterque Sancti,
Spiritus: cuius reboat in omni,
Gloria mundo. Amen.

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 111. sz.
Hátra Kezdőlap Előre