XXV. januarij: Szent Pal meg-tereseröl*

Nótája, Omni die dic Maria; Oh Istennek Szent Annya, szentséges Szüz Mária

SZent Pál meg-térése napján,
Hivek ènekellyetek;
Ugy mint bünösök istápján
Meg-térök örüllyetek.
Szent Pál Jesus ellen törvén,
Jesustól szòllittatik;  
Christus hiveit üldözvèn,  
Christushoz hòdittatik.
Hódits minketis oh Jesus,
Szent Pál könyörgésire:
midön vétünk, elönkbe juss;
Tériünk szent Törvényidre.
Dicsirtessék Szent Háromság,
A' Szent Pál Apostolért:
Légyen áldot szent Szüz Virág,
Apostoli Seregért.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 503–4. – Cím: XXV. Januarii: SZ. PAL MEG-TERESERÖL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 476. [ = Omni die dic Maria] et 168. [ = Szent Annya, szentséges Szüz Mária].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 149), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 386), Zirci-ék. (1751–66, 25b), Vöcsey János-ék. (1752, 180), Paksi Márton György-ék. (1760, 467), Dőri-ék. (1763–74, 290), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, II,  104), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 196 var. azonos kezdettel); Kájoni János: Cantionale catholicum (1719, 368).

Ének Szent Pál apostol megtérése napjára. Lásd De conversione Sancti Pavli apostoli XXV ianuary c. jz. Szerzője, forrása ismeretlen.

Versforma: 6–7–6–7 (a–b–a–b).

Dallama: RMDT II., 57. sz. és 45/a. sz.
Hátra Kezdőlap Előre