XXIII. april: Szent Albertröl*

Nótája, Jesusnak drága kínnyában

SZent Albert Püspök és Mártir,
A' ki már Egekkel bír;
Jesusunk hiv követöje,
Magyarság téritöje:
Igaz Hitet fondálván,
Elönkben azt jól adván,
Népünk Jesushoz foglalta,
Romai törvényhez szabta.
De nem nyugszik-meg Szent Albért,
Míg Christusèrt nem ont vért:
Azért Pruszsziában mégyen,
Hogy Pogányság meg-térjen:
Ott szent Missét szolgálván,
Rá Pogányok rohanván,
Szent Hitért dárdákkal döfték,
Jesusért fejétis vötték.
Dicsirtessék Szent Háromság,
Kitöl jü minden jóság:
A' ki oktat szent szavával,
Szenteknek példájával.
Szent Albertnek dicsiret,
à ki minket jòra vett.
Aldás Szent Szüz Máriának,
Jesusunk édes Annyának.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 507. – Cím: XXIII. APRIL: SZ. ALBERTRÖL. – Nótajelzés: Nótája, fol 287. [ = Jesusnak drága kínnyában].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Pécsi-ék. (1674, 143a; az 1710 utáni részben), Magyar Cantionale (XVIII. sz. 1. fele, 151), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 391), Kájoni János: Cantionale catholicum (Csík 1719, 383), Zirci-ék. (1751–66, 39a), Dőri-ék. (1763–74, 301), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, II, 106).

Ének Szent Adalbertről. Vö. [Szent Adalbertről, ápr. 23.] c. jz. A címben olvasható Albert névalak a XVII–XVIII. században gyakran felcserélődött az eredeti Adalberttel. A névtelen szerző a vértanúság néhány mozzanatát foglalja röviden énekébe.

Versforma: 8–7–8–7–7–7–8–8 (a–a–b–b–c–c–d–d).

Dallama a nótajelzést követve a 42. genfi zsoltár dallamára utal (vö. RMDT II., 172. lap); lásd Szenci Molnár Albert 42. zsoltárának dallamát (RMKT XVII./6, 42. sz.).
Hátra Kezdőlap Előre