I. maji: Szent Filep ès Jakabrol*

Nòtája, Szép reggeli dicsirettel

SZent Filep, s' Jakab Apostol,
Meg-szenteltetvén Christustól;
A' Iesust hirdetvén, Nagy szentségben élvén,
Jesusért szenvettek, Egekben ma mentek:
Kèt szent Virág, Eghi zöld ág.
Szent Filep, Kereszt fájával;
Szent Iakab, dorog súlyával;
Elteket végeszték, Czéllyokat el-érték,
Filep Frigyiában, Jakab Sidoságban:
Két Szent Virág, Eghi Zöld ág.
Mi Lelkünkis meg-Zöldüllyön,
Hogy à Szentek mellé üllyön.
Jesus Kereszt fáját, Szenteknek Példáját,
Szüntelen kövessük, Világot meg-vessük;
Istent félvén. Amen. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 509. – Cím: I. MAJI: Sz. FILEP ~~ès JAKABROL. – Nótajelzés: Nótája, fol. 35. [ = Szép reggeli dicsirettel].

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Pécsi-ék. (1674, 143b; az 1710 utáni részben), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 401), Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 152), Zirci-ék. (1751–66, 30b), Vöcsey János-ék. (1752, 195), Paksi Márton György-ék. (1760, 488), Dőri-ék. (1763–74, 308), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, II, 107).

Ének Szent Fülöp és Jakab apostolról. Lásd De Sancto Philippo et Iacobo apostolis c. jz. Szerzője ismeretlen. Az ismételten visszatérő Eghi zöld ág (5. és 10. sor) és a Mi Lelkünkis meg-Zöldüllyön (11. sor) kifejezés félreérthetetlenül utal a népi májusi zöldág-kultuszra, amelynek középkori emléke már Temesvári Pelbárt Pomerium de sanctis–ában, az ünnepre szóló sermoból ismeretes. Lásd Bálint 1977, I, 329–330.

Versforma: 8–8–12–12–8 (a–a–b–c–d); a 3–5. sor 6/6, illetve 4/4 osztású, belső rímmel. Az utolsó sor refrén, amelyet a nép önállóan vagy a kántor után ismételve énekelhetett.

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 164/I. sz.; vö. RMKT XVII./7, 190. sz. jz.
Hátra Kezdőlap Előre