III. maji. Szent Kereszt meg-találásáròl*

Nòtája, Salve mundi salutare

SZent Ilona, bóldog lettél,
Hogy Iesusnak kedveskettél;
Midön Keresztit kerested,
Mély veremben meg-is lelted.
Szent Kereszt meg-találása,
Légy Lelkünknek újúlása.
Hogy meg-tudnák Jesus fáját,
Nem szánta Jsten csudáját:
Mert à kórt hogy meg illette,
Kereszt menten segitette.
Aldassál Kereszted által,
szep Jesus olly állapottal;
Hogy Keresztedet meg-lelvén,
Vigan türjünk érted. Amen.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 509. – Cím: III. MAJI. SZ. KERESZT meg-találásáròl. – Nótajelzés: Nòtája, fol. 272. [ = Salve mundi salutare].

Szövege megtalálható még: Magyar Cantionale (XVIII. sz. eleje, 153), Pécsi-ék. (az 1710 után másolt részben, 144a–b), Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 402), Zirci-ék. (1751–66, 42a), Vöcsey János-ék. (1752, 189).

Válaszos ének a Szent Kereszt megtalálásáról (Inventio S. Crucis). Az ünnep történeti hagyományát a trienti zsinat által megújított Breviarium Romanum olvasmánya napjainkig megőrizte. Ezt ismerte az ének ismeretlen szerzője is. Eszerint Nagy Konstantin (Constantinus, 306–337) kelet-római császár hadijelvényeire Krisztus keresztjének jelét és monogramját tűzve győzte le a Milvius-i hídnál vetélytársát, Maxentiust. A győzelem hatására 313-ban biztosította a keresztény vallás szabadságát az egész birodalomban. A császár anyja, Szent Ilona (250 k.–330) fia megbízásából a Szentföldön Jézus életének  és szenvedésének helyeit templomokkal ékesítette. 326-ban találta meg Jézus keresztjét a Golgotán egy „mély veremben”, ahová a zsidók a latrok keresztjével együtt elásták. A három kereszt közül csoda segítségével választották ki a Szent Keresztet. A breviáriumi olvasmány szerint Macarius  jeruzsálemi püspök egy súlyos betegségben szenvedő asszony fölé tartotta mind a három keresztet. Közülük kettő nem segített, a harmadik hatására tüstént meggyógyult. Az ének két első strófája e történetre utal. (LexChrIkon 2, 562–90).

A Szent Kereszt feltalálásának ünnepe (máj. 3.) a hazai középkori liturgikus gyakorlatra vezethető vissza és a népi vallásosságra is nagy hatással volt (Bálint 1977, I, 337–51). Lásd még az Szent kereszt napjara és XIV. septemb. Szent kereszt fel-magasztalasaról c. ének jegyzetét (szept. 14: Szent Kereszt felmagasztalása).

7 Hogy meg-tudnak – hogy felismerjék, melyik is volt Krisztus keresztje.

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–b–b–c–c); az utolsó két sor refrén. – Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 197/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre