Hymnus*

TEllyes dicséret Királynak,
Ki cséllya pállya futóknak.
Magát adgya Szent Antalnak.
Sóldúl erös bai vivónak.
Nemes férfi ezt te régen,
Meg montad vólt hogy éltedben,
Még: meg-látod Kristust testben,
S-hordozni fogod öledben.
Méltán érted fel indúlnak,
Hóltod utan Padvaiak;
Hogy téged meg-tarthassanak,
Drága kincsöl ö magoknak.
Azt-is te jövendö képpen,
Meg-prófétáltad éltedben,
Hogy Pádua Várossa éppen.
Csudákért lesz böcsülletben.
Altalad az Atya s-Fiú,
Es a' kegyes vigasztalo:
A' büntül, melly meg-mocskoló
Itt tisztitcson-meg mint a' hó.

19 E sor PSZA 1. kiadásában hiányzik; a 2. kiadásból pótoltuk.

Nyomtatott kiadásai:

Paduai Szent Antal Solosmaja. Nagyszombat 1675, 4–5. – Címe: HYMNUS.

Padvai Szent Antal Solosmaja. Kassa 1684, 4–5. – Címe: Hymnus.

Dicséret Paduai Szent Antalról, a XIV. századi ferences eredetű Laus regi plena gaudio kezdetű breviariumi matutinum-himnusz (Chevalier 10530) fordítása. Szövegét az Analecta Hymnica (4, 90) nyomán közöljük:


De sancto Antonio.

Ad Nocturnum.

Laus regi plena gaudio,
Qui merces militantium,
Seipsum dat Antonio
Militiae stipendium.
Antoni, vir egregie,
Qui tuae, quam praenoveras,
Hic vivens arrham gloriae,
Christum videns acceperas.
Pro te digna, dum moreris,
Natorum fit commotio,
Margaritae non funeris
Cujus fiat possessio.
Hujus honorem gloriae
Praedixeras in Padua,
Quae tantis vitae gratia
Manet donis irrigua.
Per te, pater, cum filio,
Consolatorque spiritus,
A criminum contagio
Nos hic emundet funditus.

A magyar fordítás hűen követi az eredetijét. Versformája: 8–8–8–8 (a–a–a–a). – Dallama ismeretlen.

4 Sóldúl – jutalmul.

8 S-hordozni fogod öledben – lásd [Dicziret élete…] c. 31. sor jz.

9–10 fel indúlnak…Padvaiak – életrajza szerint ereklyéinek megszerzésére és őrzésére másutt is igényt tartottak.
Hátra Kezdőlap Előre