Hymnus, az az dicseret*

JEr örvendgyünk mai napon
Örömben Kristus Királlyon.
Kinek fényes udvarában.
Antal vigad meny országban.
Szent Ferencz Atyánk nyomdokát,
Ugy követé minden utát;
Mint kút föböl patak csordúl,
Elet vize töle indul.
Meszsze széllyel ö folyása:
Ki-terjed az hálottakra;
Kiket üdvösségre tanit,
Szent harmattal elevenit.
Béllyeg viselö Attyához,
Támaszkodik mint oszlophoz:
Es hanyszor kezd predicálni,
Annyiszor látczik meg-halni:
Illy hadnagyság-alatt lévén,
Nem gyözetik, magát gyözvén.
Hadnagyával eggyüt lakik,
Hadaktúl el-nem rontatik.
Mi bai vivásunk mezeién,
Üdvösségünköt szeretvén,
Ugy harczollyunk fel tött czélért,
Hogy meg-ne szégyenüllyünk azért.
Ezt engeggye-meg az Atya:
S-az ö eggyetlenegy Fia;
Szent Lélekkel egyetemben,
Kik élnek eggy Istenségben.

9–28 PSZA 62–63. Hiányzik; helyette a következő vsz: Ez által minket szent Attya, Jegyezzen meg s-malasztya, Elménk világositôja; Szent Léleknek ajandéka.

Nyomtatott kiadásai:

Paduai Szent Antal Solosmaja. Nagyszombat 1675, 52–54., 62–63. – Cím: HYMNUS, AZ AZ DICSERET.

Padvai Szent Antal Solosmaja. Kassa 1684, 41–42., 46–47. – Cím: HYMNUS, az az, DICSIRET.

Dicséret Páduai Szent Antalról, a XIV. századi ferences eredetű En gratulemur hodie (Chevalier 5408, Mone III, 203) kezdetű breviáriumi vesperas-himnusz fordítása. A latin eredeti szövege az Analecta Hymnica (4, 90) nyomán a következő:


De sancto Antonio Patavino. Ad Vesperas.
En gratulemur hodie
Christo regi jucundius,
In cujus aula gloriae
Iam iubilat Antonius.
Francisci patris aemulus
Sic illi se contemperat,
Ut fonte manans rivulus
Aquas vitae circumferat.
Longe lateque defluit
Sitique mortis aridos
Verbo salutis imbuit
Dans rore sacco invidos.
Hic stigmatum qui baiulo
Patri natus innititur,
Dum praedicat de titulo,
Confixus ille cernitur.
Sub tanto duce militans
Vincendo se non vincitur,
Duci miles cohabitans
Jam bello non concutitur.
Nos in campo certaminis
Patrum zelantes gloriam
Hic sub re nostri nominis
Vincamus ignominiam.
Praestet hoc nati genitor,
Hoc genitoris genitus
Ac par utrique conditor
Paraclitus hoc spiritus.

A fordítás, amely az eredetit híven követi, a kisofficiumban a két esti hóránál, a vecsernyénél és a completoriumnál ismétlődik.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a). – Dallama ismeretlen.

12 elevenit – feltámaszt

13 Béllyeg viselö Attyához – Assisi Szent Ferenchez, aki Krisztus sebeinek látható jeleit, stigmáit viselte; vö. Csudalatos padvai Szent Antalrol sz. 5. sor jz.

19 Hadnagyával – Szent Ferenccel, akivel „együtt lakik” az örök boldogságban.
Hátra Kezdőlap Előre