De Sanctis Apostolis Petro et Pavlo*

Ad notam Az paradiczomnak diczöült kutt

Diczöséges ......................
.................................
Kiért dicsirtesség örök atya Isten,
Mágas menyországban dicsö fiu Isten,
Veled egyetemben szent lélek ur Isten,
Tellyes szent háromság, egy bizony ur Isten.

1 Diczöséges Őrszóként; a szöveg többi része– kb. 6–8 versszak– a kézirat csonkasága miatt hiányzik.

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 10b. – Cím: DE SANCTIS APOSTOLIS PETRO ET PAVLO. – Nótajelzés: Ad notam Az paradiczomnak diczöült kutt[feje].

Ének Szent Péter és Pál apostolokról. A kézirat csonkasága miatt csupán a címe és a lap alján őrszóként feltüntetett nótajelzésének kezdőszava ismeretes. – Ünnepük: jún. 29. (Bálint 1977, I, 504–14.)

Versforma a nótajelzés alapján: 12–12–12–12 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT I., 15/II. sz. Vö. a De apostolis c. ének dallamára vonatkozó megjegyzéssel.
Hátra Kezdőlap Előre